Céard is rátaí CBL ann?

Ráta laghdaithe CBL

Baineann an ráta laghdaithe Cánach Breisluacha (CBL) le hearraí agus seirbhísí áirithe, lena n-áirítear:

 • breoslaí áirithe
 • seirbhísí foirgníochta áirithe
 • seirbhísí deisithe
 • seirbhísí glantóireachta agus cothabhála (go ginearálta)
 • soláthairtí grianghrafadóireachta áirithe
 • saothair ealaíne agus seandachtaí áirithe a iompórtáil
 • capaill bheo a sholáthar, seachas iad siúd a raibh sé i gceist iad a úsáid chun bia-ábhair a ullmhú nó i dtáirgeadh talmhaíochta
 • capaill a fhruiliú
 • cúnna a sholáthar
 • seirbhísí treoraithe turais
 • fruiliú gearrthéarmach.

Ar aghaidh: An dara ráta laghdaithe CBL