Céard is rátaí CBL ann?

Ráta laghdaithe CBL

Baineann an ráta laghdaithe Cánach Breisluacha (CBL) le hearraí agus seirbhísí áirithe lena n-áirítear:

 • breoslaí áirithe
 • seirbhísí foirgníochta áirithe
 • seirbhísí deisiúcháin
 • seirbhísí glantóireachta agus cothabháil (go ginearálta) áirithe
 • soláthairtí grianghrafadóireachta áirithe
 • iompórtáil saothair ealaíne agus seandachtaí áirithe
 • soláthar bia agus dí (níl alcól, deochanna boga ná uisce buidéalaithe san áireamh) maidir le lónadóireacht
 • soláthar, trí mheaisín díola, bia agus dí a bheadh, seachas sin, ag ráta nialasach
 • bia teo le thabhairt leat agus tae agus caife teo
 • ligin óstáin, mar shampla, tithe lóistín, páirc charbhán nó láithreán campála
 • cead isteach i bpictiúrlanna, amharclanna, léirithe ceoil áirithe, músaeim, dánlanna nó taispeántais
 • seirbhísí siamsaíochta a sholáthraítear de ghnáth i bpáirceanna aonaigh nó i bpáirceanna siamsaíochta
 • seirbhísí gruagaireacht
 • soláthar capall beo, seachas iadsan atá beartaithe de ghnáth lena n-úsáid in ullmhú bia-ábhar nó le húsáid i dtáirge talmhaíochta
 • fruiliú capall
 • soláthar cúnna
 • ábhar clóite áirithe, amhail bróisiúir, bileoga nó ceol clóite (baineann rátaí difriúil le leabhair agus nuachtáin).

Ar aghaidh: An dara ráta laghdaithe CBL