D'fhreagrachtaí maidir le CBL a sheachfhoinsiú

Féadfaidh tú eisiúint sonrascnótaí sochair agus nótaí dochair a sheachfhoinsiú.

Má seachfhoinsíodh iad, ní mór do na doiciméid a bheith eisithe ag an duine a fheidhmíonn ar son an tsoláthraí, ar nós ghníomhaire cánach nó chuntasóir.

Ba chóir don duine sin cinntiú go bhfuil sé tar éis cloí leis na coinníollacha uile arna leagadh síos ag an dlí maidir le Cáin Bhreisluacha (CBL) maidir le formáid, inneachar agus eisiúint doiciméid dá chuid.