D'fhreagrachtaí maidir le CBL a sheachfhoinsiú

Féadfaidh tú eisiúint sonrascnótaí sochair agus nótaí dochair a sheachfhoinsiú.

Má dhéantar seachfhoinsiú air, ní mór don duine a eisíonn na doiciméid a bheith ag gníomhú in ainm agus ar son an tsoláthraí, mar ghníomhaire cánach nó cuntasóir.

Ba chóir don duine sin a chinntiú go bhfuil siad tar éis cloí leis na coinníollacha uile atá leagtha síos ag an dlí maidir le Cáin Bhreisluacha (CBL) i ndáil le formáid, ábhar agus eisiúint doiciméad den chineál sin.