Taifid CBL atá le coinneáil

Cé na taifid díolacháin le choinneáil?

Ní mór duit taifead a choinneáil de gach díolachán agus den tsuim a ghearrtar ar do chustaiméirí, lena n-áirítear do sholáthairtí laistigh den Chomhphobal agus d’easpórtálacha.

Ba chóir do thaifid díolacháin a dheighilt de réir rátaí éagsúla Cánach Breisluacha (CBL), na hidirbhearta díolmhaithe san áireamh. Mura bhfuil áis agat chun CBL díolachán ar hidirbhearta a dheighilt, tá scéimeanna speisialta ann a dhéileálann le díolacháin le daoine neamhchláraithe.

Ba chóir go dtiocfadh do dhíolacháin le taifid, amhail:

  • sonraisc (chuig custaiméirí cláraithe)
  • duillíní díolachán
  • admhálacha díolachán
  • rollaí scipéid airgid
  • nótaí seachadta
  • leabhar airgid
  • doiciméid um an gcóras malartaithe faisnéise (VIES)
  • tuairisceáin Intrastat
  • cóipeanna stampáilte de doiciméid aonair riarachán (doiciméid SAD) agus doiciméid iompórtála eile
  • ráitis bainc.

Chun gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar a chomhrac, féadfaidh sé go n-eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim Fógra faoi Alt 108A den Acht Comhdhlúite Cánach Breisluacha chuig duine cuntasach. Faoi seo, iarrtar orthu faisnéis shonraithe a chur ar fáil i ndáil le soláthairtí incháinithe a dhéantar le linn tréimhse shonraithe. An tréimhse shonraithe ná tréimhse ama nach mó ná dhá mhí tar éis an Fógra a eisiúint.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an meicníocht trína bhfeidhmíonn an Fógra seo, féach Treoir bhreise.

Ar aghaidh: Cé chomh fada is a choinníonn tú taifid?