Cé ba chóir clárú le haghaidh CBL?

Céard iad na tairseacha CBL?

Bíonn clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) éigeantach nuair a sháraíonn do láimhdeachas na tairseacha CBL nó nuair is dócha go sárófar iad. Braitheann na tairseacha ar do láimhdeachas in aon tréimhse amháin 12 mhí leanúnach.

Braitheann an tairseach do chiandíolachán ar do láimhdeachas in aon bhliain féilire.

Má tá an láimhdeachas níos lú ná teorainn na dtairseach, féadtar roghnú clárú le haghaidh CBL.  

Is iad seo a leanas na príomhthairseacha:

 • €37,500 i gcás daoine a sholáthraíonn seirbhísí amháin.
 • €35,000 do dhaoine incháinithe a dhéanann postdíol nó ciandíolacháin isteach sa Stát.
 • €41,000 do dhaoine a dhéanann fáltais ó Bhallstáit eile den Aontas Eorpach.
 • €75,000 do dhaoine a sholáthraíonn earraí.
 • €75,000 do dhaoine a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí araon nuair a thagann 90% nó níos mó den láimhdeachas ó sholáthairtí earraí. Cé go bhfuil na hearraí agus seirbhísí uile san áireamh i gcuid den láimhdeachas, áfach, ní gá go bhfolódh an figiúr 90% na hearraí uile a dhíoltar.
 • Ní fholaítear san fhigiúr 90% sin na hearraí seo:
  • earraí a dhíol tú ag an ráta caighdeánach nó rátaí laghdaithe
  • agus
  • earraí a mhonaraigh tú nó a tháirg tú as ábhair nialas-rátaithe.

Cé nach bhfuil siad bunaithe sa Stát, is gá do dhuine clárú le haghaidh CBL agus cuntas a choinneáil ina leith má sholáthraíonn an duine sin:

 • earraí incháinithe do ‘chustaiméirí incháinithe’ sa Stát
 • seirbhísí do ‘chustaiméirí incháinithe’ sa Stát.

Tá feidhm aige seo is cuma an leibhéal láimhdeachais.

Cén chaoi a ndeimhnítear do láimhdeachas?

Féadfaidh sé go sáraíonn figiúr do láimhdeachais teorainn na dtairseach, ach, féadfaidh sé nach gá duit clárú le haghaidh CBL.

Chun críocha clárúcháin, féadfaidh sé go laghdófar figiúr an láimhdeachais de mhéid an CBL a íocadh ar an stoc a ceannaíodh le haghaidh athdhíola.

Ba chóir figiúr laghdaithe an láimhdeachais seo a úsáid le feiceáil an féidir leat clárú le haghaidh CBL. 

Tá an figiúr láimhdeachas coigeartaithe seo úsáidte chun críche do láimhdeachas a dheimhniú le haghaidh clárúchán CBL amháin. 

Ar aghaidh: Daoine ar gá dóibh clárú go díreach mar gheall ar earraí nó seirbhísí a fhaightear ón gcoigríoch