Cé ba chóir clárú le haghaidh CBL?

Céard iad na tairseacha CBL?

Bíonn clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) éigeantach nuair a sháraíonn do láimhdeachas bliantúil na tairseacha CBL nó nuair is dócha go sárófar iad. Tá an tairseach maidir le ciandíolachán bunaithe ar do láimhdeachas in aon bhliain féilire. I ngach cás eile, tá an tairseach bunaithe ar do láimhdeachas in aon tréimhse amháin 12 mhí leanúnach. 

Má tá tú faoi bhun na dtairsí, féadfaidh tú rogha a dhéanamh clárú le haghaidh CBL.

Is iad seo a leanas na príomhthairsí:

  • €37,500 i gcás daoine a sholáthraíonn seirbhísí amháin.
  • €35,000 do dhaoine incháinithe a dhéanann postdíol nó ciandíolacháin isteach sa Stát.
  • €41,000 do dhaoine a dhéanann fáltais ó Bhallstáit eile den Aontas Eorpach.
  • €75,000 do dhaoine a sholáthraíonn earraí.
  • €75,000 do dhaoine a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí araon nuair a thagann 90% nó níos mó den láimhdeachas ó sholáthairtí earraí. Cé go bhfuil na hearraí agus seirbhísí uile san áireamh sa láimhdeachas iomlán, áfach, ní gá go bhfolódh an figiúr 90% na hearraí uile a dhíoltar. Ní fholaíonn an 90% earraí a dhíoltar ag an ráta caighdeánach nó ag an ráta laghdaithe leis na daoine sin a rinne na hearraí a dhéantúsú nó a tháirgeadh ó ábhair nialas-rátaithe.
  • Tá dualgas clárú agus cuntas a thabhairt ar CBL ar aon duine a sholáthraíonn earraí nó seirbhísí incháinithe sa Stát, nuair nach bhfuil siad bunaithe sa Stát. Tá feidhm aige seo is cuma an leibhéal láimhdeachas.

Cén chaoi a ndeimhnítear do láimhdeachas?

Tá an tairseach clárúcháin CBL bunaithe ar do láimhdeachas.

Sa chás go gceannaíonn tú stoc lena athdhíol, féadtar do láimhdeachas iarbhír a laghdú de bhun shuim an CBL a iompraítear i leith na gceannachán sin. Tá an laghdú seo ann díreach chun críche do láimhdeachas a dheimhniú chun críocha clárúcháin.

Ar aghaidh: Daoine ar gá dóibh clárú go díreach mar gheall ar earraí nó seirbhísí a fhaightear ón gcoigríoch