Do Dhleacht Stampa a oibriú amach

Díolúintí agus faoisimh a aisghlámadh

I gcás roinnt díolúintí nó faoisimh Dleachta Stampa, ní mór duit cloí le critéir áirithe ar feadh roinnt blianta. Is iondúil gurb é dhá bhliain nó cúig bliana an scála ama. Má theipeann ort cloí leis na critéir don tréimhse iomlán shonraithe, ní mór duit:

  • an Dleacht Stampa a íoc ar ais
  • agus
  • aon ús dlite a íoc.

Chun é sin a dhéanamh, ní mór duit téigh ar Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) agus

Ba chóir duit ansin an Dleacht Stampa agus aon ús dlite a íoc.

I gcás Faoiseamh i leith Gaol Fola, áfach, seachas aisghlámadh a dhearbhú, ba chóir duit:

Féadfaidh sé go bhfuil ort aisghlámadh a dhearbhú má d’éiligh tú díolúine nó faoiseamh nach raibh dlite mar is ceart duit.

Ba chóir duit a chinntiú i gcónaí go ndéanann tú seiceáil ar an bhfoclaíocht dhlíthiúil a bhaineann le haon díolúine nó faoiseamh a éilíonn tú.