Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT)

Athraithe ar stádas cuntas saor ó DIRT

Má thagann athrú ar do chúinsí, féadfaidh sé cur isteach ar do dhíolúine ó DIRT. Áirítear na cúinsí seo a leanas:

  • nuair a sháraíonn d’ioncam iomlán an teorainn díolúine cuí
  • nuair a théann d’ioncam iomlán le chéile thar do chreidmheasanna cánach iomlána le chéile
  • is le duine nua an leas anois agus ní hé do chéile nó do pháirtí sibhialta an t-úinéir nua
  • fuair do chéile nó do pháirtí sibhialta bás agus tá tú faoi bhun 65 bliain d’aois
  • tá tú tar éis colscaradh nó scaoil tú páirtnéireacht shibhialta agus tá tú faoi bhun 65 bliain d’aois
  • fuair do chéile nó do pháirtí sibhialta bás agus níl tú ar éagumas go buan
  • tá tú tar éis colscaradh nó scaoil tú páirtnéireacht shibhialta agus níl tú ar éagumas go buan
  • nuair a tharraing na Coimisinéirí Ioncaim an díolúine siar.

Má athraíonn aon cheann de na cúinsí thuasluaite, tá an freagracht ort aon athruithe a chur in iúl:

  • don institiúid airgeadais, má tá tú os cionn 65 bliain d’aois
  • do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le haon athruithe do dhaoine atá ar éagumas go buan.

Ar aghaidh: An bhféadtar aisíocaíocht DIRT a éileamh?