Ráitis inrochtaineachta na gCoimisinéirí Ioncaim

Léargas ginearálta

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta do shuíomhanna idirlín a chur ar fáil atá inrochtana don lucht úsáide is leithne agus is féidir, is cuma an leibhéal teicneolaíochta nó cumais.

Oibríonn muid go seasta chun inrochtaineacht agus inúsáidteacht ár suíomhanna idirlín agus seirbhísí ar líne a mhéadú. Agus é seo á dhéanamh againn, cloíonn muid le mórán caighdeán agus treoirlínte aitheanta.

Tá ráitis mhionsonraithe inrochtaineachta sna leathanaigh seo a leanas maidir leis an méid seo:

  • an suíomh idirlín seo
  • moChúrsaí
  • Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
  • agus
  • Seirbhísí ar Líne don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ).

Ar aghaidh: Ráiteas inrochtaineachta Revenue.ie