Ráitis Inrochtaineachta na gCoimisinéirí Ioncaim

Ráiteas inrochtaineachta Revenue.ie

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta dár seirbhísí a dhéanamh inrochtana do chách. Rinneadh ár seirbhísí a dhearadh de réir na Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 mar atá leagtha amach ag an World Wide Web Consortium (W3C). Cuireann an Web Accessibility Initiative (WAI) de chuid an W3C treoirlínte ar fáil maidir le hinrochtaineacht agus is marc tagartha ar inrochtaineacht é a aithnítear go hidirnáisiúnta.

Ar aghaidh: Ráiteas inrochtaineachta i leith na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)