Oifigigh Rochtana (do dhaoine faoi mhíchumas)

Tá Oifigigh Rochtana freagrach as cabhair agus treoir a chur ar fáil nó a shocrú do dhaoine faoi mhíchumas chun rochtain a fháil ar sheirbhísí a chuireann na Coimisinéirí Ioncaim ar fáil. Gníomhaíonn siad mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo rochtain a fháil ar sheirbhísí dá leithéid.

Ceapadh Oifigigh Rochtana le haghaidh na bpríomh-Rannóg sna Coimisinéirí Ioncaim. Beidh a fhios agat ó aon chomhfhreagras a sheolann na Coimisinéirí Ioncaim chugat maidir le cén Rannóg a dhéileálann le do chúrsaí canach.

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid i gcás fiosruithe a bhaineann le daoine faoi mhíchumas:


Oifigeach Rochtana Rannóg na gCánacha Pearsanta

Rannóg na gCánacha Pearsanta
Na Coimisinéirí Ioncaim
An Lároifig Aisíocaíochtaí
Foirgneamh M:Tek II
Bóthar Ard Mhacha
Muineachán
H18 YH59.

Fón

047 62145 - d’fhiosruithe a bhaineann le Tiománaithe agus Paisinéirí faoi mhíchumas
01 4244229 - do cháiníocóirí ÍMAT

Ríomhphoist

PerAccessOfficer@revenue.ie 

 

Rannóg Gnó

Oifigeach Rochtana
Rannóg Gnó
Na Coimisinéirí Ioncaim
Geata na Cathrach
Faiche an Aonaigh
Gaillimh
H91 W26K.

Fón

091 547821 - do cháiníocóirí gnó

Ríomhphoist 

BusAccessOfficer@revenue.ie

 

Rannóg na bhFiontar Meánmhéide (MED)

Oifigeach Rochtana
Rannóg na bhFiontar Meánmhéide (MED)
Na Coimisinéirí Ioncaim
Áras na gCoimisinéirí Ioncaim
An Linn Dubh
Corcaigh
T23 W922.

Fón 

021 602 7000  - do cháiníocóirí gnó

Ríomhphoist

MEDaccessofficer@revenue.ie

 

Rannóg na gCásanna Móra, Daoine Aonair Ard-Ioncaim

Coimisinéirí Ioncaim
Oifigí an Rialtais
An Gleann
Port Láirge
X91 P04E.

FóN

051 862792 - do dhaoine aonair ardrachmais

Ríomhphoist 

HWIAccessOfficer@revenue.ie 

 

Rannóg an Ard-Bhailitheora

Oifigeach Rochtana
Rannóg an Ard-Bhailitheora
Teach an tSáirséalaigh
Sráid Phroinséis
Luimneach
V94 R972.

Fón

061 488384

Ríomhphoist 

CGsAccessOfficer@revenue.ie