Oifigigh Rochtana (do dhaoine faoi mhíchumas)

Tá Oifigigh Rochtana freagrach as cabhair agus treoir a chur ar fáil nó a shocrú do dhaoine faoi mhíchumas chun rochtain a fháil ar sheirbhísí a chuireann na Coimisinéirí Ioncaim ar fáil. Gníomhaíonn siad mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo rochtain a fháil ar sheirbhísí dá leithéid.

Ceapadh Oifigigh Rochtana le haghaidh na bpríomh-Rannóg sna Coimisinéirí Ioncaim. Beidh a fhios agat ó aon chomhfhreagras a sheolann na Coimisinéirí Ioncaim chugat maidir le cén Rannóg a dhéileálann le do chúrsaí canach.

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid i gcás fiosruithe a bhaineann le daoine faoi mhíchumas:

Oifigigh Rochtana do Dhaoine Faoi Mhíchumas - Sonraí teagmhála
Seoladh poist Fón                                 Seoladh ríomhphoist 

Oifigeach Rochtana do Dhaoine Faoi Mhíchumas

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
14/15 Sráid Uí Chonaill Uachtair
Baile Átha Cliath 1
D01 YT32.

(01) 647 4498 DisabilityAccessOfficer@revenue.ie