Oifigigh Rochtana (do dhaoine faoi mhíchumas)

Tá Oifigigh Rochtana freagrach as cabhair agus treoir a sholáthar nó a eagrú do dhaoine faoi mhíchumas atá ag iarraidh seirbhísí de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a úsáid. Gníomhaíonn siad mar phointe rochtana do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo seirbhísí den chineál seo a úsáid.

Ní mór na sonraí teagmhála a úsáid ach amháin le fiosruithe maidir le daoine faoi mhíchumas:

Padraig Crowe
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Rannóg Pleanála
1ú Urlár, Cearnóg an Easpaig
Cnoc Reamoinn, Baile Átha Cliath 2
D02 TD99

Fón: 

(01) 424 42 35


Ríomhphoist: accessofficer@revenue.ie

Réigiún Bhaile Átha Cliath

Vicky Kiernan
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Bloic 8 - 10
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 F342

Fón: 

(01) 858 92 32


Ríomhphoist: dublinaccessofficer@revenue.ie

Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair

Mary Dorris
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An Lároifig Aisíocaíochtaí
Foirgneamh M Tek 11
Bóthar Ard Mhacha
Muineachán
H18 YH59

Fón: 

(047) 62145


Ríomhphoist: bmwaccessofficer@revenue.ie

Réigiún an Oirthis & an Oirdheiscirt

Kay Kelly
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig Réigiúnach
An Gleann
Port Láirge.

Fón: 

(051) 862776


Ríomhphoist: eseaccessofficer@revenue.ie

Réigiún an Iardheiscirt

Sinead Curley
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Teach na gCoimisinéirí Ioncaim
Linn Dubh
Corcaigh.

Fón:

(021) 602 7562


Ríomhphoist: swaccessofficer@revenue.ie