Príobháideachas

Úsáid fianán

Is éard is fianáin ann ná comhaid bheaga téacs a íoslódáiltear chuig do ríomhaire nó gléas móibíleach nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh idirlín nó ar fheidhmchlár. Seolann do bhrabhsálaí gréasáin (amhail Internet Explorer, Mozilla Firefox nó Google Chrome) na fianáin seo ar ais chuig an suíomh idirlín nó an feidhmchlár ar gach cuairt ina dhiaidh sin agus cuimhníonn sé ar rudaí amhail tosaíochtaí úsáideora.

Cur SíosRoghnú nó díroghnúTionchar
Fianáin a bhfuil gá ceart leo   Is fianáin iad seo a theastaíonn chun go n-oibreodh ár suíomh idirlín. Toisc go bhfuil gá ceart leis na fianáin seo chun ár gcuid seirbhísí a chur ar fáil, ní fhéadtar iad a dhiúltú gan tionchar a bheith aige ar an gcaoi a n-oibríonn ár suíomh idirlín. Féadtar iad a chosc nó iad a scriosadh ach do shocruithe brabhsálaí a athrú
Fianáin anailíseacha/feidhmíochta

Leis na fianáin seo, ligtear dúinn líon na gcuairteoirí a aithint agus a chomhaireamh, agus feiceáil cén chaoi a ngluaiseann cuairteoirí trínár suíomh idirlín. Cabhraíonn sé seo linn feabhas a chur ar an gcaoi a n-oibríonn ár suíomh idirlín, mar shampla, trí chinntiú go bhféadann cuairteoirí an méid atá á lorg acu a aimsiú go héasca.

 

Baineann muid úsáid as fianáin Google Analytics. Bailíonn Google Analytics faisnéis ar bhonn anaithnid. Déanann sé tuairisciú ar threochtaí an tsuímh idirlín gan cuairteoirí aonair a aithint. Féadtar Google Analytics a dhíroghnú gan tionchar a bheith aige ar an gcaoi a dtugann tú cuairt ar an suíomh idirlín seo. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar Google Analytics.

 

Má dhíchumasaíonn tú na fianáin seo, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim ‘fianán’ síoraí i do bhrabhsálaí gréasáin. Aithníonn sé seo thú mar úsáideoir nach seolfaidh faisnéis anaithnid.

Qualtrics
Trí chliceáil ar an gcnaipe don díroghnú, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim ‘fianán’ síoraí i do bhrabhsálaí gréasáin. Aithníonn an ‘fianán’ seo thú mar úsáideoir nach n-úsáideann Qualtrics.  Mar thoradh air sin, ní oibreoidh an fheidhmiúlacht aiseolais.
Youtube
Trí chliceáil ar an gcnaipe don díroghnú, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim ‘fianán’ síoraí i do bhrabhsálaí gréasáin. Aithníonn an ‘fianán’ seo thú mar úsáideoir nach n-úsáideann YouTube. Mar thoradh air seo, féadfaidh sé nach n-oibreoidh físeán leabaithe.

Tabhair do d’aire:

  • má dhéanann tú fianáin a scriosadh, a chosc nó eile
  • má úsáideann tú ríomhaire, gléas nó brabhsálaí Idirlín éagsúil

beidh ort do rogha díroghnaithe a dhéanamh as an nua.

Ar aghaidh: Úsáid Google Analytics agus Google reCAPTCHA