Príobháideachas

Úsáid Qualtrics

Baineann an suíomh idirlín seo úsáid as Qualtrics, ar uirlis eispéiris custaiméara é a sholáthraíonn Qualtrics LLC. ('Qualtrics').

Bainfear úsáid as Qualtrics chun foirm suirbhé a chur i láthair ar rogha bheag leathanach ar an suíomh idirlín. Ní bheidh an fhoirm suirbhé le feiceáil ach ag úsáideoirí a bhfuil toiliú tugtha acu don úsáid fianán.

Nuair a thugann an t-úsáideoir cuairt ar leathanach a bhfuil foirm suirbhé air, socrófar fianán áitiúil sealadach. Má chomhlánaíonn an t-úsáideoir an suirbhé, bainfear úsáid as an bhfianán chun an freagra a ghabháil, rud a bheidh criptithe (lena n-áirítear aitheantas an tsuirbhé, aitheantas an idircheapán, dáta agus am) agus déanfar an fhaisnéis a tharchur chuig Qualtrics agus déanfaidh Qualtrics é a stóráil. Ní bhailítear aon fhaisnéis inaitheanta phearsanta.

Ar aghaidh: Naisc sheachtracha