Príobháideachas

Fógra i leith athruithe don ráiteas seo

Coimeádann na Coimisinéirí Ioncaim an ceart an ráiteas seo a leasú ag aon dáta amach anseo agus déanfaidh aon athruithe suntasacha a phostáil anseo.

07 Bealtaine 2020

 • Rinneadh nuashonrú ar an rannán ar ‘Sheoltaí Prótacail Idirlín (IP) a Bhailiú’ chun a léiriú nach cheanglaíonn na Coimisinéirí Ioncaim sonraí teicniúla a bhailítear i ndáil le do chuairteanna ar revenue.ie le do chuid sonraí cánach ach amháin i gcásanna de chalaois phoitéinsiúil nó imscrúduithe coiriúla eile.

17 Eanáir 2019

 • Rinneadh nuashonrú ar an rannán ‘Úsáid Fianán’ le go gcuirfí san áireamh cur síos ar na fianáin a úsáidtear agus eolas i leith na roghanna chun roghnú nó díroghnú.

25 Bealtaine 2018

 • Ráiteas Ginearálta tugtha cothrom le dáta chun na nuashonruithe don Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) a léiriú, arna fhorchur ag Rialachán 2016/679 de chuid na Comhairle (AE).
 • Úsáid Google Analytics tugtha cothrom le dáta chun an tagairt do sheoltaí IP a bhaint, ar an ábhar go bhfuil siad seo anois anaithnidithe.

3 Bealtaine 2017

 • An rannán ar Úsáid Fianán tugtha cothrom le dáta chun an t-athrú a léiriú sa chur chuige ó chur chuige roghnaithe go cur chuige díroghnaithe ó thaobh úsáid fianán ar an suíomh idirlín.

1 Bealtaine 2017

 • Rinneadh comhdhlúthú ar pholasaithe príobháideachais na gCoimisinéirí Ioncaim dár suíomh idirlín, lena n-áirítear Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), ÍMAT Aon Tráth, an córas CMÁ agus moChúrsaí. Bhí mionathruithe don fhoclaíocht i gceist leis an gcomhdhlúthú seo agus bhí na hathruithe seo a leanas ann chomh maith:
  • ráiteas soiléir go n-úsáidfear chun críocha na gCoimisinéirí Ioncaim aon fhaisnéis chuirtear ar fáil go saorálach
  • leathnaíodh an úsáid as fianáin chuig na seirbhísí moChúrsaí agus an córas CMÁ
  • baineadh alt a bhaineann le bealach a chur ar fáil chun faisnéis phearsanta a cheartú, a thabhairt cothrom le dáta nó a bhaint ó thaifid na gCoimisinéirí Ioncaim (ní fhéadtar aon sonraí pearsanta a bhaint ó thaifid na gCoimisinéirí Ioncaim)
  • baineadh tagairt do chosc ar an doiciméad seo a chóipeáil, a atáirgeadh nó a mhacasamhail.

20 Feabhra 2017

 • Leathnaíodh an rannán ar ‘Úsáid Fianán’ chun go gcuirfí san áireamh sonraí ar an úsáid a bhaineann muid as Qualtrics le haghaidh suirbhéanna.

29 Meán Fómhair 2015 (Polasaí príobháideachais an tsuímh idirlín)

 • In áit an rannán ar ‘Bhailiú seoltaí Prótacail Idirlín (IP)’, cuireadh rannán níos leithne ar ‘Eolas teicniúil a bhailiú agus a úsáid’ a bhfuil níos mó sonraí ann. 
 • Leathnaíodh an rannán ar ‘Úsáid Fianán’ chun tuilleadh sonraí a chur ann, lena n-áirítear na cineálacha fianán a úsáideann muid agus an chaoi le fianáin a dhíchumasú. Cuireadh alt leis chun sonraí a sholáthar faoin úsáid a bhaineann muid as Google Analytics. 
 • Cuireadh tagairt leis don tseirbhís ar líne moChúrsaí.

29 Meitheamh 2013 (polasaithe príobháideachais ROS agus ÍMAT Aon Tráth, suíomh idirlín agus córas CMÁ)

 • Cuireadh an rannán ar ‘Sheoltaí Prótacail Idirlín (IP) a Bhailiú’ in eagar chun an ráiteas a bhaint nach bhfuil seoltaí IP ceangailte le faisnéis inaitheanta phearsanta. Tá sé seo ann chun bearta frith-chalaoise a éascú. 

10 Márta 2013 (Polasaí príobháideachais an tsuímh idirlín)

 • Cuireadh tagairt leis maidir leis an tseirbhís ar líne CMÁ.

27 Bealtaine 2011 (Polasaí príobháideachais an tsuímh idirlín)

 • Cuireadh an rannán ar ‘Úsáid Fianán’ in eagar chun go ndéanfaí soiléiriú ar an uair a úsáideann muid fianáin. 

11 Meán Fómhair 2009 (Polasaí príobháideachais an tsuímh idirlín)

 • Cuireadh abairt leis an rannán 'Úsáid Fianán'. 

26 Feabhra 2009 (Polasaí príobháideachais an tsuímh idirlín)

 • Baineadh roinnt ábhair i ndúblach.
 • Cuireadh an rannán ‘Naisc’ in eagar chun soiléiriú a thabhairt maidir le hinfheidhmeacht i leith www.revenue.ie amháin.
 • Bogadh an rannán ‘Fioscaireacht’ chuig leathanach ar leithligh maidir le  slándáil.