Príobháideachas

Seoltaí Prótacail Idirlín (IP) a bhailiú

Nuair a úsáideann tú an t-idirlíon, sanntar seoladh IP duit. Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh idirlín déanann muid sonraí teicniúla áirithe a thaifeadadh i ndáil le cuairteanna ar an suíomh idirlín seo. Baintear úsáid as na sonraí seo le haghaidh roinnt cuspóirí, lena n-áirítear an suíomh a riar, treochtaí a anailísiú agus staitisticí a bhailiú.

Tá na sonraí teicniúla a logáiltear teoranta do na míreanna seo a leanas:

 • an seoladh IP a shannann do Sholáthraí Seirbhíse Idirlín duit
 • an t-ainm fearainn barrleibhéil a úsáidtear (mar shampla, .ie, .com, .org, .net)
 • sonraí conaire cliceála ina léirítear trácht na gcuairteoirí ar an suíomh idirlín seo (mar shampla leathanaigh a rinneadh a rochtain agus doiciméid a íoslódáladh)
 • an cineál brabhsálaí a úsáideann an cuairteoir ar an suíomh idirlín
 • agus
 • leagan an chórais oibriúcháin a úsáideann an cuairteoir.

Déanann na Coimisinéirí Ioncaim na sonraí maidir leis an seoladh IP a choinneáil ar feadh 30 lá sula scriostar iad.

Ach amháin i gcásanna de chalaois phoitéinsiúil nó imscrúduithe coiriúla eile, ní cheanglaíonn na Coimisinéirí Ioncaim sonraí teicniúla a bhailítear i ndáil le do chuairteanna ar revenue.ie le do chuid sonraí cánach.

An úsáid a bhaineann na Coimisinéirí Ioncaim as seoltaí IP anaithnidithe

Úsáideann na Coimisinéirí Ioncaim bogearraí anailísíochta foinse oscailte ar a dtugtar Matomo chun staitisticí a tháirgeadh faoin gcaoi a n-úsáidtear revenue.ie. Cuidíonn sé seo linn feabhas a chur ar ár suíomh gréasáin agus ar d'eispéireas úsáideora, mar shampla, chun cabhrú lena chinntiú go bhfuil leathanaigh choitianta éasca le fáil.

Mar réamhshocrú, bailímid agus stórálaimid an fhaisnéis seo a leanas maidir le gníomhaíochtaí na gcuairteoirí ar ár suíomh idirlín, ionas gur féidir linn staitisticí agus tuarascálacha anaithnidithe a tháirgeadh ag baint úsáide as bogearraí Matomo:

 • Do sheoladh IP anaithnidithe - iarrtar ar gach seoladh IP (anaithnidithe) tríd an dá bheart dheireanacha a bhaint ionas nach féidir aon chuairteoir aonair, ar leith, a thugann cuairt ar an suíomh idirlín a aithint
 • agus
 • d'eispéireas brabhsála anaithnid – amhail na leathanaigh ghréasáin de chuid revenue.ie ar thug tú cuairt orthu, naisc ar chliceáil tú orthu, do rogha teanga, agus na bogearraí brabhsálaí agus an cineál gléis a d'úsáid tú.

Stóráiltear in Éirinn, an fhaisnéis a bhailímid agus a úsáidimid chun staitisticí agus tuarascálacha anaithnidithe a chur ar fáil. Bainimid úsáid as ár suiteáil féin de bhogearraí Matomo chun na staitisticí agus na tuarascálacha a tháirgeadh. Ní úsáideann cumraíocht na gCoimisinéirí Ioncaim de Matomo fianáin rianaithe agus ní rianaímid cuairteoirí revenue.ie ar aon suíomh idirlín eile.

Déantar anaithnidiú ar an bhfaisnéis a úsáideann na Coimisinéirí Ioncaim chun staitisticí a sholáthar maidir le húsáid revenue.ie. Mar sin féin, tá rogha agat fós maidir le cibé an n-úsáideann nó nach n-úsáideann na Coimisinéirí Ioncaim do ghníomhaíochtaí anaithnidithe suímh idirlín chun críocha staidrimh. Bain an tic ón mbosca thíos más fearr leat nach mbailítear nó nach stóráiltear do ghníomhaíochtaí ar revenue.ie.

Tabhair do d’aire:

 • Má roghnaíonn tú, stórálfaidh na Coimisinéirí Ioncaim do rogha mar fhianán (mtm_consent_removed) ar do ghléas – ní shocraítear an fianán seo má fhanann tú roghnaithe de réir réamhshocraithe
 • Má ghlanann tú d'fhianáin nó má scriosann tú an fianán diúltaithe (mtm_consent_removed), nó má athraíonn tú gléas nó brabhsálaí gréasáin, beidh ort diúltú den rogha arís
 • agus
 • Fiú má phiocann tú an rogha diúltaithe maidir le húsáid do ghníomhaíochtaí ar revenue.ie chun críocha staidrimh, baileofar agus stórálfar do sheoladh IP agus do ghníomhaíochtaí go slán ar na cúiseanna teicniúla agus slándála a leagtar amach thuas.

 

Ar aghaidh: Úsáid fianán