Ráitis inrochtaineachta na gCoimisinéirí Ioncaim

Ráiteas inrochtaineachta moChúrsaí

Baineann an ráiteas seo le gach gné den tseirbhís ar líne moChúrsaí.

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta don tseirbhís moChúrsaí a dhéanamh inrochtana do chách, is cuma an leibhéal cumais. Rinneadh an tseirbhís moChúrsaí a dhearadh de réir threoirlínte an WCAG AA, mar atá leagtha amach ag an W3C (World Wide Web Consortium). Cuireann an Web Accessibility Initiative (WAI) de chuid an W3C treoirlínte ar fáil maidir le hinrochtaineacht agus is marc tagartha ar inrochtaineacht é a aithnítear go hidirnáisiúnta.

Leanfaidh muid orainn ag déanamh monatóireachta ar fhorbairtí agus athruithe sna treoirlínte WCAG de chuid an WAI agus sa chleachtas ginearálta is fearr ó thaobh suíomhanna idirlín.

Sonraí teagmhála le haghaidh Oifigeach Rochtana na gCoimisinéirí Ioncaim

Ar aghaidh: Ráiteas inrochtaineachta Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)