Ráitis inrochtaineachta na gCoimisinéirí Ioncaim

Ráiteas inrochtaineachta moChúrsaí

Bearta chun tacú le hinrochtaineacht

Glacann na Coimisinéirí Ioncaim na bearta seo a leanas chun inrochtaineacht moChúrsaí a chinntiú:

 • Cuir inrochtaineacht san áireamh mar chuid dár ráiteas misin.
 • Cuir inrochtaineacht san áireamh inár mbeartais inmheánacha.
 • Oiliúint inrochtaineachta leanúnach a sholáthar dár bhfoireann.

Stádas comhréireacht

Sainmhíníonn Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) na ceanglais do dhearthóirí agus d’fhorbróirí chun inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú. Sainmhíníonn sé trí leibhéal comhréireachta: Leibhéal A, Leibhéal AA, agus Leibhéal AAA. Cloíonn moChúrsaí i bpáirt le WCAG 2.1 leibhéal AA. Ciallaíonn comhréireacht go páirteach nach gcloíonn codanna áirithe den ábhar go hiomlán leis an gcaighdeán inrochtaineachta.

Aiseolas

Fáiltímid roimh d’aiseolas ar inrochtaineacht moChúrsaí. Cuir in iúl dúinn má thagann tú trasna ar bhacainní inrochtaineachta ar moChúrsaí:

Sonraíochtaí teicniúla

Braitheann inrochtaineacht moChúrsaí ar na teicneolaíochtaí seo a leanas chun oibriú leis an meascán ar leith de bhrabhsálaí gréasáin agus aon teicneolaíochtaí cúnta nó breiseán atá suiteáilte ar do ríomhaire:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Bítear ag brath ar na teicneolaíochtaí seo chun cloí leis na caighdeáin inrochtaineachta a úsáidtear.

Teorainneacha agus malairtí

In ainneoin ár n-iarrachtaí is fearr chun inrochtaineacht moChúrsaí a chinntiú, d’fhéadfadh teorainneacha áirithe a bheith i gceist. Seo thíos cur síos ar na teorainneacha atá ar eolas, agus ar réitigh fhéideartha. Déan teagmháil linn má thugann tú aird ar shaincheist nach bhfuil liostaithe thíos.

Teorainneacha aitheanta do moChúrsaí:

 • Teanga: Níl an tréith ‘Lang’ á húsáid chun an teanga a aithint ar leathanaigh áirithe.
 • Lipéid: Níl lipéid ar roinnt comhpháirteanna CÚ.
 • Lipéid: Tá fadhbanna ag roinnt leathanaigh nuair a bhíonn tréithe alt in easnamh orthu.
 • Láimhseálaithe Ar-Cliceáil: Níl an láimhseálaí brúigh ar eochair ag leathanaigh áirithe, rud a chiallaíonn nach féidir naisc a rochtain ach le luch.
 • Táblaí: Níl na heilimintí lipéadaithe cearta ag roinnt táblaí.
 • Earráid Marcáil Suas: Ní bheidh léitheoirí scáileáin in ann leathanaigh áirithe a léamh de bharr clibeanna HTML a bheith oscailte.

Cur chuige measúnachta

Rinne na Coimisinéirí Ioncaim measúnú ar inrochtaineacht moChúrsaí trí na cuir chuige seo a leanas:

 • Féinmheastóireacht

Gearáin fhoirmiúla

Mura bhfuil tú sásta le freagra na gCoimisinéirí Ioncaim, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an Ombudsman faoin Acht um Míchumas.

Ar aghaidh: Ráiteas inrochtaineachta Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)