Ráitis inrochtaineachta na gCoimisinéirí Ioncaim

Ráiteas inrochtaineachta Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta don tseirbhís ROS a dhéanamh inrochtana do chách, is cuma an leibhéal cumais. Seoladh an tseirbhís ÍMAT le déanaí agus rinneadh í a dhearadh de réir na dtreoirlínte atá leagtha amach ag an W3C (World Wide Web Consortium).

Cuireann an Web Accessibility Initiative (WAI) de chuid an W3C treoirlínte ar fáil maidir le hinrochtaineacht agus is marc tagartha ar inrochtaineacht é a aithnítear go hidirnáisiúnta. Tá iniúchadh iomlán déanta le déanaí ar an tseirbhís seo de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ag saineolaithe aitheanta inrochtaineachta. Tá muid tiomanta moltaí an iniúchta seo a chur i bhfeidhm mar chuid de clár forbartha na gCoimisinéirí Ioncaim.

Folaíonn buntáistí na comhlíontachta leis an WCAG de chuid an WAI an méid seo a leanas:

  • Déantar na leathanaigh a íoslódáil go tapa, is cuma cé acu an bhfuil leathanbhanda nó móideim in úsáid agat.
  • Fíoraíodh gach leathanach in XHTML 1.0 Transitional, rud a chinntíonn go n-oibríonn siad le réimse leathan brabhsálaithe.
  • Tá na méideanna cló uile ina méideanna coibhneasta, rud a ligeann d’úsáideoirí méid an chló a athrú go héasca lena mbrabhsálaí. Bain úsáid as do roghanna brabhsála i leith méideanna cló chun teacht ar an bhfeidhm seo.
  • Mura bhfuil do bhrabhsálaí nó do ghléas brabhsála comhoiriúnach le stílbhileoga cascáideacha (CSS), tá ábhar gach leathanaigh fós inléite.              
  • Tá ‘scipnaisc’ dofheicthe ann d’úsáideoirí a bhfuil lagú radhairc orthu agus a úsáideann léitheoirí scáileáin.
  • Feidhmeoidh gach leathanach go hiomlán gan JavaScript.
  • Tá aitreabúidí téacs thuairisciúil mhalartaigh (ALT) in úsáid le haghaidh gach íomhá ábhair ar an suíomh idirlín seo. Tá aitreabúidí nialasacha ALT i gceist le grafaicí atá ann go díreach mar mhaisiúchán.
  • Déanfar gach leathanach a phriontáil amach i bhformáid atá an-inléite, ar leathanach caighdeánach A4.

Leanfaidh muid orainn ag déanamh monatóireachta ar fhorbairtí agus athruithe sna treoirlínte WCAG de chuid an WAI agus sa chleachtas ginearálta is fearr ó thaobh suíomhanna idirlín.         

Má tá aon tuairimí nó moltaí agat i ndáil le hinrochtaineacht an tsuímh idirlín seo, seol ríomhphost chuig rosmanager@revenue.ie.