Ráitis inrochtaineachta na gCoimisinéirí Ioncaim

Ráiteas inrochtaineachta Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

Bearta chun tacú le hinrochtaineacht

Glacann na Coimisinéirí Ioncaim na bearta seo a leanas chun inrochtaineacht ROS.ie a chinntiú:

 • Cuir inrochtaineacht san áireamh mar chuid dár ráiteas misin.
 • Cuir inrochtaineacht san áireamh inár mbeartais inmheánacha.
 • Oiliúint inrochtaineachta leanúnach a sholáthar dár bhfoireann.

Stádas comhréireachta

Sainmhíníonn Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) na ceanglais do dhearthóirí agus d’fhorbróirí chun inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú.

Sainmhíníonn sé trí leibhéal comhréireachta: Leibhéal A, Leibhéal AA, agus Leibhéal AAA.

Cloíonn ROS.ie i bpáirt le WCAG 2.1 leibhéal AA.

Ciallaíonn comhréireacht go páirteach nach gcloíonn codanna áirithe den ábhar go hiomlán leis an gcaighdeán inrochtaineachta.

Aiseolas

Fáiltímid roimh d’aiseolas ar inrochtaineacht ROS.ie. Cuir in iúl dúinn má thagann tú trasna ar bhacainní inrochtaineachta ar ROS.ie:

Sonraíochtaí teicniúla

Braitheann inrochtaineacht ROS.ie ar na teicneolaíochtaí seo a leanas chun oibriú leis an meascán ar leith de bhrabhsálaí gréasáin agus aon teicneolaíochtaí cúnta nó breiseán atá suiteáilte ar do ríomhaire:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript.

Bítear ag brath ar na teicneolaíochtaí seo chun cloí leis na caighdeáin inrochtaineachta a úsáidtear.

Teorainneacha agus malairtí

In ainneoin ár n-iarrachtaí is fearr chun inrochtaineacht ROS.ie a chinntiú, d’fhéadfadh teorainneacha áirithe a bheith i gceist. Seo thíos cur síos ar na teorainneacha atá ar eolas, agus ar réitigh fhéideartha.

Déan teagmháil linn má thugann tú aird ar shaincheist nach bhfuil liostaithe thíos.

Teorainneacha aitheanta do ROS.ie:

 • Teanga: Níl an tréith ‘Lang’ á húsáid chun an teanga a aithint ar leathanaigh áirithe.
 • Lipéid: Níl lipéid ar roinnt comhpháirteanna CÚ.
 • Lipéid: Tá fadhbanna ag roinnt leathanaigh nuair a bhíonn tréithe alt in easnamh orthu.
 • Láimhseálaithe Ar-Cliceáil: Níl an láimhseálaí brúigh ar eochair ag leathanaigh áirithe, rud a chiallaíonn nach féidir naisc a rochtain ach le luch.
 • Táblaí: Níl na heilimintí lipéadaithe cearta ag roinnt táblaí.
 • Táblaí: Úsáideann roinnt leathanach táblaí neadaithe.
 • Ag Ordú: Tá ordú cluaisín neamhstruchtúrtha ar roinnt leathanach. 
 • Léitheoirí Scáileáin: Is eol dúinn go bhfuil fadhb ar fhoirm 11 (Clárúchán Cánach Ioncaim) agus nach bhfuil léitheoirí scáileáin in ann roinnt gnéithe den fhoirm a léamh faoi láthair.

Cur chuige measúnachta

Rinne na Coimisinéirí Ioncaim measúnú ar inrochtaineacht ROS.ie trí na cuir chuige seo a leanas:

 • Féinmheastóireacht

Gearáin fhoirmiúla

Mura bhfuil tú sásta le freagra na gCoimisinéirí Ioncaim, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an Ombudsman faoin Acht um Míchumas.