Ráitis inrochtaineachta na gCoimisinéirí Ioncaim

Ráiteas inrochtaineachta i leith na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)

Baineann an ráiteas seo le gach gné den chóras CMÁ ar líne, seachas an treoir luachála.

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta don chóras CMÁ a dhéanamh inrochtana do chách, is cuma an leibhéal cumais. Seoladh an tseirbhís CMÁ agus rinneadh í a dhearadh de réir threoirlínte an WCAG AA, mar atá leagtha amach ag an W3C (World Wide Web Consortium). Cuireann an Web Accessibility Initiative (WAI) de chuid an W3C treoirlínte ar fáil maidir le hinrochtaineacht agus is marc tagartha ar inrochtaineacht é a aithnítear go hidirnáisiúnta.

I gcás úsáideoirí a bhaineann leas as teicneolaíocht léitheoireachta scáileáin, molann muid JavaScript a dhí-chumasú. Cinnteoidh sé seo go mbeidh eispéireas léitheoireachta scáileáin an chórais CMÁ chomh maith agus is féidir. Beidh an uile fheidhm ar fáil d’úsáideoirí léitheoireachta scáileáin.

I measc ghnéithe inrochtaineacht an chórais CMÁ, tá an méid seo a leanas:

  • fíoraíodh gach leathanach in HTML 5, rud a chinntíonn go n-oibríonn siad le réimse leathan brabhsálaithe.
  • tá na méideanna cló uile ina méideanna coibhneasta, rud a ligeann d’úsáideoirí méid an chló a athrú go héasca lena mbrabhsálaí. Bain úsáid as do roghanna brabhsála i leith méideanna cló chun teacht ar an bhfeidhm seo. Fágtar an stíleáil uile faoi chomhaid sheachtracha stílbhileoige cáscáidí (CSS) ar mhaithe le comhoiriúnacht uasta a chinntiú. Mura bhfuil do bhrabhsálaí nó do ghléas brabhsála comhoiriúnach le CSS, tá ábhar gach leathanaigh fós inléite.
  • tá cur síos leabaithe ann d’úsáideoirí a bhfuil lagú radhairc orthu agus a úsáideann léitheoirí scáileáin.
  • feidhmeoidh gach leathanach gan JavaScript.
  • tá aitreabúidí téacs thuairisciúil mhalartaigh (ALT) in úsáid le haghaidh gach íomhá ábhair ar an suíomh idirlín seo.
  • déanfar gach leathanach a phriontáil amach i bhformáid atá an-inléite, ar leathanach caighdeánach A4.

Leanfaidh muid orainn ag déanamh monatóireachta ar fhorbairtí agus athruithe sna treoirlínte WCAG de chuid an WAI agus sa chleachtas ginearálta is fearr ó thaobh suíomhanna idirlín.

Ar aghaidh: Ráiteas inrochtaineachta moChúrsaí