Iontaobhais le haghaidh neamhchónaitheoirí

Má tá tú neamhchónaitheach agus má fuair tú ioncam ó iontaobhas ó eastát Éireannach, féadfaidh sé go bhfuil tú in ann aisíocaíocht a éileamh i leith cáin Éireannach ar an ioncam sin.

Ba chóir duit Foirm IC9 agus an Fhoirm R185 a fuair tú ón duine a d’iarchoimeád an cháin a chur leis mar iatán.

Tá tuilleadh treoracha ar an bhfoirm maidir leis an bhfoirm IC9 a chomhlánú, chomh maith leis an eolas breise a theastaíonn a thíolacadh in éineacht leis an éileamh.