Iontaobhais le haghaidh neamhchónaitheoirí

Féadfaidh neamhchónaitheoirí a fhaigheann ioncam ó iontaobhas nó ó eastát Éireannach aisíocaíocht a éileamh i leith cáin Éireannach ar an ioncam sin.

Ba chóir Foirm IC9 a chomhlánú agus ceangal leis Foirm R185 a fhaigheann tú ón duine a rinne an cháin a shiarchoinneáil.

Tá tuilleadh treoracha maidir leis an bhfoirm IC9 a chomhlánú agus a thíolacadh chomh maith leis an eolas breise le fáil ar an bhFoirm IC9.