Scéim Tabhartas Carthanúil

Cén chaoi a gcabhraíonn an deontóir le comhlacht ceadaithe an faoiseamh a éileamh?

Mar dheontóir, níl dualgas ort cead a thabhairt do chomhlacht ceadaithe an faoiseamh cánach a éileamh i leith do thabhartas.

Féadtar cabhrú le comhlacht ceadaithe an faoiseamh cánach a éileamh i leith do thabhartais trí cheann díobh seo a chomhlánú:

Má thugann tú síntiús do níos mó ná aon charthanas amháin, féadtar deimhniú a chomhlánú le haghaidh gach eagraíochta. 

Foilsíonn na Coimisinéirí Ioncaim sonraí maidir le gach comhlacht údaraithe chun an Scéim Tabhartas Carthanúil a fheidhmiú agus gach comhlacht a bhfuil díolúine chánach do charthanais acu

Ar aghaidh: Cén chaoi a n-éilíonn comhlacht ceadaithe an faoiseamh?