Cén chaoi a n-éilíonn carthanas aisíocaíocht i leith cáin a iarchoimeádadh?

Má tá uimhir tagartha carthanais (CHT) ag do charthanas, tá sé díolmhaithe ó chánacha áirithe. Féadtar, áfach, cánacha amhail an Cháin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT), an Cháin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí Gairmiúla (CISG) agus an Cháin Iarchoimeádta ar Dhíbhinní (CID)) a asbhaint ag an bhfoinse. Féadann do charthanas iarratas chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim aisíocaíocht a fháil i leith na gcánacha seo. 

Tá feidhm ag an díolúine seo ón dáta a deonaíodh do Dhíolúine Chánach do Charthanais.

DIRT

Ba chóir an díolúine ó DIRT a éileamh ag an bhfoinse ón institiúid airgeadais chuí.

Chun aisíocaíocht a fháil sa chás gur iarchoimeádadh DIRT, ní mór duit an méid seo a leanas a sheoladh chuig Fo-Rannóg na gCarthanas sna Coimisinéirí Ioncaim:

  • Foirm 68 chomhlánaithe
  • foirm chomhlánaithe um shonraí bainc do Ríomhaistriú Airgid
  • an deimhniú bunaidh DIRT ó d’institiúid airgeadais.

CISG

Chun díolúine ó CISG a éileamh, ní mór do do charthanas a uimhir CHY a dheimhniú don údarás íoctha.

Chun aisíocaíocht a fháil nuair a iarchoimeádadh CISG, ní mór duit an méid seo a leanas a sheoladh chuig Fo-Rannóg na gCarthanas sna Coimisinéirí Ioncaim:

  • Foirm 68 chomhlánaithe
  • foirm chomhlánaithe um shonraí bainc do Ríomhaistriú Airgid
  • na foirmeacha bunaidh F45 ón údarás íoctha.

CID

Más mian leat go n-íocfaí do dhíbhinní gan CID a asbhaint, ní mór do do charthanas an fhoirm Composite Resident Form V3 a sheoladh chuig an gcuideachta íoctha nó chuig an Idirghabhálaí Cáilitheach.

Chun aisíocaíocht a fháil nuair a iarchoimeádadh CID, ní mór duit an méid seo a leanas a sheoladh chuig Fo-Rannóg na gCarthanas sna Coimisinéirí Ioncaim:

  • Foirm 68 chomhlánaithe
  • foirm chomhlánaithe um shonraí bainc do Ríomhaistriú Airgid
  • na dearbháin bunaidh CID.