Díolúine chánach do chomhlachtaí spóirt

 1. Léargas ginearálta
 2. Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar Dhíolúine Chánach do Chomhlachtaí Spóirt
 3. Coinníollacha i leith na díolúine cánach a choinneáil
 4. Comhlacht spóirt a fhoirceannadh
 5. Struchtúr a athrú

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar Dhíolúine Chánach do Chomhlachtaí Spóirt

Sula bhféadtar cur isteach ar an díolúine, ní mór do do chomhlacht spóirt a bheith cláraithe le haghaidh cánach leis na Coimisinéirí Ioncaim. 

Ní mór do do chomhlacht spóirt an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

 • a bheith bunaithe sa Stát, agus a bheith á bhainistiú agus á rialú sa Stát
 • a bheith faoi rialú agus faoi úinéireacht ag baill
 • triúr oifigeach nó stiúrthóir ar a laghad a bheith acu, a bhfuil an chuid is mó acu neamhghaolta agus neamhspleách
 • a chinntiú go bhfuil formhór na stiúrthóirí nó oifigigh cónaitheach sa Stát
 • Bunreacht a bheith aige ina bhfuil clásail chaighdeánacha na gCoimisinéirí Ioncaim do chomhlachtaí neamhchorpraithe nó comhlachtaí corpraithe.

Ní mór an tuairisceán seo a thíolacadh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) mar seo a leanas:

 • Mo Sheirbhísí
 • Seirbhísí Eile
 • Ríomh-Iarratais Carthanas agus Comhlachtaí Spóirt.

Ní mór na doiciméid seo a leanas a cheangal leis:

 • do chuid cuntas airgeadais is deireanaí
 • ráiteas ar do ghníomhaíochtaí
 • cóip de Bhunreacht do chomhlachta spóirt.

Ní mór sonraí a chur san áireamh ann freisin maidir leis an méid seo a leanas:

 • áiseanna do chomhlachta spóirt
 • na maoine atá faoi úinéireacht, ar léas nó ar cíos ag an gcomhlacht
 • an traenáil agus oiliúint a chuirtear ar fáil
 • aon íocaíochtaí a dhéantar le traenálaithe agus oiliúnóirí.

Féadfaidh Aonad na nDíolúintí Carthanas agus Spóirt sna Coimisinéirí Ioncaim doiciméid bhreise a iarraidh chun tacú le d'iarratas. 

Nuair a bheidh an díolúine ceadaithe, eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim Uimhir Díolúine Cluichí agus Spóirt chugat. Ní gá duit do dhíolúine a athnuachan ar an gcoinníoll go leanann tú ar aghaidh na coinníollacha a chomhlíonadh.

Ar aghaidh: Coinníollacha i leith na díolúine cánach a choinneáil