Scéim Cúitimh CBL

Conas a dhéantar luach an éilimh a áireamh?

Tugtar cáin incháilithe ar luach an éilimh sa reachtaíocht, agus is ionann sin agus an méid gur féidir leis an gcarthanacht a éileamh faoin scéim. Is é sin an méid a bhíonn incháilithe leis éileamh a dhéanamh air ag brath ar an méid maoiniúcháin a bhfuiltear tar éis a fháil nach maoiniúchán poiblí é.

Ciallaíonn luach an éilimh nó an cháin incháilithe don bhliain féilire lena mbaineann an t-éileamh méid a airítear leis an bhfoirmle: 

cáin incháilithe X (an t-ioncam incháilithe/an t-ioncam iomlán)

Mar sin, is féidir le carthanacht atá i dteideal don scéim éileamh a chur isteach leis do €3,916.21 don bhliain sin.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb ionann an t-íosluach éilimh gur féidir éileamh a dhéanamh air agus €500. Tá an méid iomlán atá ar fáil le bheith íoctha amach faoin scéim caidhpeáilte ag €5 milliún sa bhliain. Braitheann an méid gur féidir a bheith íoctha le haon charthanacht amháin ar an éileamh iomlán ó na hiarratasóirí uile. Fágann sé sin go bhféadfar gur lú an méid a íocann na Coimisinéirí Ioncam le haon charthanacht ná an méid a éilítear.

Ar aghaidh: Conas an t-éileamh a dhéanamh