Scéim Cúitimh CBL

Conas an t-éileamh a dhéanamh

Conas a dhéanann carthanacht éileamh ar chúiteamh um CBL?

Ní mór do carthanachtaí ar mhian leo éileamh a dhéanamh glacadh leis na coinníollacha cáilitheacha. Chomh maith leis sin, ní mór do na carthanachtaí a bheith feasach ar cad iad a doiciméid a bhféadfar iarraidh orthu a thaispeáint chun tacú lena n-éileamh.

Beidh ort d’éileamh a dhéanamh ar Sheirbhís Ioncaim Ar Líne (ROS). Is féidir clárú le ROS.

Is féidir le gníomhaire nasctha éileamh a dhéanamh ar son carthanachta. Más rud é go bhfuil gníomhaire ann nach bhfuil nasctha leis an gcustaiméir go dtí seo, is féidir leo nascadh le ceannteideal cánach faoi sheirbhísí gníomhaire trí ROS.

Na rialacha chun éilimh a chur isteach

Ba cheart duit na héilimh a dhéanamh uair sa bhliain agus i dtaca le haon bhliain féilire amháin. Caithfidh gurb é sin an bhliain a tháinig díreach roimh an bhliain ina ndéantar an t-éileamh.

Is féidir d’éileamh a dhéanamh idir an 1 Eanáir agus an 30 Meitheamh sa bhliain a thagann i ndiaidh na bliana lena mbaineann an t-éileamh. Is féidir d’éileamh a leasú suas go dtí an 30 Meitheamh sa bhliain ina gcuirtear isteach an t-éileamh ach ní ina dhiaidh sin. Is ionann an t-íosluach éilimh gur féidir éileamh a dhéanamh air agus €500.

Is féidir leis na Coimisinéirí Ioncaim éileamh a dhiúltú agus cuirimid ar an eolas sibh ar na cúiseanna leis sin. Is féidir linn aon leasuithe a bhíonn de dhíth a chur le haon éileamh, lena n-áirítear leasuithe leis an méid cánach incháilithe atá á éileamh. Cuirfimid ar an eolas sibh ar cad is cúis le haon leasú a chuirimid leis.

Ní mór d’éilitheoirí a fhógairt agus a theistiú go bhfuil an fhaisnéis go léir a chuireann siad ar fáil i dtaca leis an éileamh cruinn beacht. Ní mór do na héilitheoirí glacadh leis na hoibleagáidí uile faoi: 

  • an tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha 2010
  • an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997
  • an tAcht um Dhleachtanna Stampála.

Áirítear leis seo aon reachtaíocht thánaisteach a dhéantar faoi bhun na nAchtanna seo.

Más rud é nach bhfuil rogha le feiceáil don charthanacht éileamh a chur isteach ar ROS, téigh i dteagmháil le hAonad na gCarthanachtaí.

Ar aghaidh: An t-áireamh a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim chun teacht ar luach na n-íocaíochtaí