Scéim Cúitimh CBL

Coinníollacha cáilitheacha

Chun a bheith incháilithe leis an scéim, ní mór don charthanacht, ag an tráth láithreacht agus ag an am a caitheadh an caiteachas incháilithe:

I measc an fhaisnéis a chuimsítear sa chuid faoi conas éileamh a dhéanamh áirítear na coinníollacha gur gá iad a chomhlíonadh agus éileamh á dhéanamh agat.

Ar aghaidh: Na doiciméid atá de dhíth i dtaca le héileamh