Cód Cleachtais agus Comhlíontacht

Is treoirlínte iad an Cód Cleachtais na gCoimisinéirí Ioncaim um Iniúchóireacht agus Idirghabhálacha Eile nuair atá na Coimisinéirí Ioncaim ag déanamh fiosruithe. Ní mór do na Coimisinéirí Ioncaim, do cháiníocóirí agus do chleachtóirí cánach na treoirlínte seo a leanúint.

Féach Cód Cleachtais agus Comhlíontacht sa rannán ar Fhéinmheasúnú agus féinfhostaíocht chun tuilleadh eolais a fháil.