Micreaghrúdlanna – bunú agus faoiseamh

Cén chaoi a gcáilíonn grúdlanna don fhaoiseamh?

Beidh grúdlann incháilithe don fhaoiseamh más rud é:

  • gur lú ná 50,000 heictilítear an chainníocht bheorach a grúdaíodh sa bhliain roimhe
  • go bhfuil an ghrúdlann neamhspleách ar aon ghrúdlann eile
  • go bhfuil an t-áitreabh lonnaithe ar leithligh ó áitreabh grúdlainne eile.

Beidh grúdlann incháilithe freisin má bhí níos lú ná 50% den bheoir a grúdaíodh sa bhliain féilire roimhe: 

  • faoi cheadúnas
  • faoi shaincheadúnas
  • faoi chonradh

do ghrúdlann eile.

Má tá dhá ghrúdlann nó níos mó agat, caitear leat mar aon ghrúdlann amháin. Seasfaidh sé seo fad is nach sáraíonn an chainníocht iomlán beorach a ghrúdaítear sna grúdlanna sin 50,000 heictilítear.

Go hiondúil, níl aon fhaoiseamh i gceist le haon bheoir a ghrúdaíonn tú faoi cheadúnas, saincheadúnas nó conradh do ghrúdlann eile. Cuireann na Coimisinéirí Ioncaim an bheoir seo san áireamh, áfach, nuair atá cainníocht bhliantúil táirgeachta na grúdlainne á ríomh.

Tá eisceacht uaidh seo. Beidh beoir a ghrúdaítear do ghrúdlann eile faoi cheadúnas, saincheadúnas nó conradh incháilithe don fhaoiseamh más rud é:

  • go gcomhlíonann gach ceann de na grúdlanna na critéir atá leagtha amach thuas
  • nár sháraigh an chainníocht bheorach a grúdaíodh i ngach ceann de na grúdlanna 50,000 heictilítear
  • agus
  • nár sháraigh an chainníocht iomlán bheorach a ghrúdaíonn gach grúdlann i gceist 100,000 heictilítear sa bhliain féilire roimhe.

Ar aghaidh: Cén chaoi a n-éilítear an faoiseamh?