Micreaghrúdlanna – bunú agus faoiseamh

Cén chaoi a n-éilítear an faoiseamh?

Féadtar an faoiseamh a éileamh trí iarchur nó trí aisíocaíocht. Ciallaíonn iarchur go n-íocann tú an cháin ag an ráta laghdaithe. Ciallaíonn aisíocaíocht go n-íocann tú an cháin ina hiomláine agus go n-aisíocann na Coimisinéirí Ioncaim 50% leat tráth ina dhiaidh sin.

Tá aisíocaíocht nó iarchur na Cánach ar Tháirgí Alcóil ar fáil don duine:

  • a d’íoc
  • atá dlite an cháin a íoc

ar an mbeoir.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar na nósanna imeachta um iarchur agus aisíocaíocht in PN 1888.

Ar aghaidh: Beoir cháilitheach a aistriú