An Oifig um Chlárú Cuideachtaí

I gcásanna áirithe, iarrtar ar iarratasóirí do bhreosla mótair, breosla marcáilte agus ceadúnais alcóil na cáipéisí seo a leanas a bheith acu:

  • Nuair a dhéanann an t-iarratasóir trádáil in ainm nach ainm úinéara thairbhiúil an ghnóthais é, teastóidh Deimhniú i leith Clárú Ainm Gnó chun ceadúnas a fháil. Deimhniú i leith Clárú Ainm Gnó faoi Alt 16 den Acht um Chlárú Ainmneacha Gnó, 1963.
  • Sa chás gur Cuideachta Theoranta an t-iarratasóir, teastóidh Deimhniú Gearr Corpraithe dar dáta tráth nach luaithe ná ceithre seachtaine roimh dháta an iarratais chun an ceadúnas a fháil. Deimhniú Gearr Corpraithe faoi Alt 370 d’Acht na gCuideachtaí, 1963.