Ceadúnas d'Institiúidí Náisiúnta Cultúir

An chéad iarratas ar Cheadúnas d'Institiúidí Náisiúnta Cultúir

Cuir do Dheimhniú i leith Cheadú an Aire faoi bhráid na hOifige Náisiúnta Ceadúnais Máil chomh maith leis an Application Form chomhlánaithe.

Ní mór an t-iarratas a bheith sínithe:

  • ag an gceadúnaí, más trádálaí aonair atá ann
  • ag duine de na comhpháirtithe, más comhpháirtíocht atá ann
  • ag rúnaí na cuideachta nó ag stiúrthóir de chuid na cuideachta, i gcás cuideachta chorpraithe.

Nuair a bheidh d’iarratas próiseáilte ag na Coimisinéirí Ioncaim, eiseoidh muid Fógra um Iarratas Chéad Uaire chugat.  Tugann an fógra seo cuireadh duit d’iarratas a chomhlánú agus do cheadúnas a íoc.

Tá sé riachtanach imréiteach cánach a bheith ag gach ceadúnaí, agus i gcásanna áirithe: 

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim seiceáil uathoibríoch ar do stádas imréitigh cánach roimh do cheadúnas a eisiúint.

Ar aghaidh: Ceadúnas d'Institiúidí Náisiúnta Cultúir a athnuachan