Cáin Ola Mianraí ar bhreoslaí eitlíochta

Léargas ginearálta

Tá díolúine ón gCáin Ola Mianraí (COM) ag ceirisín scairdeitleáin a úsáidtear chun críocha:

  • tráchtála
  • gnó

agus scaoiltear leis lena sheachadadh chuig daoine údaraithe gan COM a íoc.

I gcás ceirisín scairdeitleáin a úsáidtear le haghaidh eitlíocht áineasa príobháidí, áfach, iarrtar ort tuairisceán chur chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus COM a íoc.

Ar aghaidh: Céard is eitlíocht áineasa príobháidí ann?