An Scéim Lacáiste Díosail

Clárú – Ceadúnas eisithe i bPoblacht na hÉireann

Cén chaoi a gcláraím le bheith sa SLD?

Má tá ceadúnas oibreora iompair bóthair agat a eisíodh i bPoblacht na hÉireann, ní mór duit clárú don scéim seo trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Ní mór duit clárú don SLD sula bhféadann tú aon fhógra nó éileamh ar aisíocaíocht SLD a thíolacadh.

Chun clárú, logáil isteach ar ROS agus roghnaigh ‘Riar Clárúcháin Cánach’ faoin gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’.

Cé na cáipéisí a theastaíonn uaim chun clárú?

Ní mór d’oibreoirí tarlaithe bóthair ceadúnas oibreora tarlaithe bóthair náisiúnta nó idirnáisiúnta a bheith acu.

Ní mór d’oibreoirí iompar paisinéirí ceadúnas oibreora iompair paisinéirí bóthair náisiúnta nó idirnáisiúnta a bheith acu.

Chomh maith le ceachtar den dá cheann thuas, teastóidh an méid seo a leanas uait:

  • uimhir cheadúnais an oibreora iompair
  • uimhir deimhnithe inniúlachta gairmiúla an bhainisteora iompair (seachas CPC tiománaí)
  • Deimhniú Imréitigh Canach reatha.

Déan teagmháil leis an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le haghaidh fiosruithe a bhaineann le do cheadúnas oibreora nó uimhreacha CPC.

Fógraí cárta breosla

Má d’úsáid tú cárta breosla ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim chun do dhíosal cairr a cheannach, ní mór do chártaí breosla a fógraíodh trí ROS.

Mura bhfuil an cineál cárta breosla atá agat ar an liosta, féadtar teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí cárta le seiceáil má tá siad ar an eolas faoin scéim. 

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim do cheannacháin cárta breosla a dheimhniú le sonraí a sholáthair do sholáthraí cárta breosla.

Cén chaoi a ndéanaim fógra i leith cárta breosla a chomhlánú?

Ní mór duit an méid seo a leanas a thíolacadh trí ROS:

  • ainm do sholáthraí cárta breosla
  • uimhir do chárta breosla
  • agus
  • an t-ainm nó aitheantóir ar an gcárta.

Físeán ar fhógraí cárta breosla a chomhlánú:

Ar aghaidh: Éileamh – Ceadúnas eisithe i bPoblacht na hÉireann