Institiúidí airgeadais

Cáin Choinneála ar Ús Taisce (CCÚT)

Ní mór do ghlacadóirí taisce cáin a asbhaint ón ús a íoctar. Tugtar CCÚT ar an gcáin seo.

Is glacadóir taisce é:

  • banc ceadúnaithe d’aon bhallstát den Aontas Eorpach (AE)
  • cumann foirgníochta d’aon bhallstát den Aontas Eorpach
  • banc taisce iontaobhais
  • comhar creidmheasa
  • Banc Taisce Oifig an Phoist.

Tuairisciú

Faoi na hionstraimí reachtúla:

iarrtar ar institiúidí airgeadais faisnéis áirithe a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim.