Cuideachtaí cáilitheacha (Alt 110 den Acht Comhdhlúite Cánach (ACC), 1997)

Tá foráil déanta in Section 110 of the Taxes Consolidation Act (TCA) 1997 chun cáin a ghearradh ar chuideachtaí áirithe sainchuspóireacha.

Chun leas a bhaint as an gcóras seo, ní mór do chuideachta, i measc coinníollacha eile, 'oifigeach údaraithe' de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas:

  • go bhfuil sí, nó go bhfuil sé beartaithe aici a bheith ina 'cuideachta cháilitheach'
  • agus
  • go gcomhlíonann sí critéir na n-ailt (a) go dtí (e) den sainmhíniú ar “chuideachta cháilitheach” in Alt 110(1) den ACC, 1997.

Foirm S.110 - Fógra faoi 'cuideachta cháilitheach'

Ní mór do chuideachtaí Form S.110 a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh d’ocht seachtaine ón dáta a chomhlíonann siad an coinníoll leagtha amach in alt (e) den sainmhíniú ar 'chuideachta cháilitheach' in Alt 110(1) den ACC, 1997.

Foirm S.110W - Fógra faoi 'cuideachta cháilitheach' a tharraingt siar

Ba chóir do chuideachtaí Form S.110W a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim sna cásanna seo:

  • mura gcomhlíonann an chuideachta na critéir i leith 'cuideachta cháilitheach' a thuilleadh
  • má tá sé i gceist ag an gcuideachta a fógra bunaidh um 'chuideachta cháilitheach' a tharraingt siar.

Ba chóir fógra um tharraingt siar a thíolacadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim taobh d’ocht seachtaine den dáta a scoireann an chuideachta de bheith ina 'cuideachta cháilitheach'.