Malartú faisnéise

Cé sórt fasinéis a thuairiscíonn do na Coimisinéirí Ioncaim faoi FATCA agus CRS?

Is gnách d’institiúidí airgeadais an fhaisnéis seo a leanas a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim:

 • ainm, seoladh, Uimhir Aitheantais Cánach (TIN)Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) shealbhóir an chuntais
 • dlínse na cónaitheachta cánach
 • dáta agus áit bhreithe
 • na daoine urlámhais (i gcás eintitis)
 • ainm agus uimhir aitheantais na hinstitiúide airgeadais
 • an méid úis comhlán a íocadh ar chuntas taiscthe
 • an méid díbhinní comhlán a íocadh nó a cuireadh chun creidmheasa an chuntais
 • an méid úis comhlán (ús agus díbhinní san áireamh) a íocadh isteach sa chuntas
 • an méid comhlán a rinneadh ó dhíol sócmhainne a choinnítear sa chuntas
 • an t-iarmhéid ar an dáta tuairiscithe
 • dúnadh an chuntais (má dúnadh é le linn na tréimhse tuairiscithe).

Cén chaoi a mbailítear mo chuid faisnéise?

I gcás cuntais nua, baileoidh institiúid airgeadais do chuid eolais ar fhéin-dheimhniú. I gcás an Achta um Chomhlíontacht Cánach Cuntas Eachtrach (FATCA), is cuntas nua é cuntas a osclaíodh ó 1 Iúil 2014. I gcás an Chomhchaighdeáin Tuairiscithe (CRS), is cuntas nua é cuntas a osclaíodh ó 1 Eanáir 2016. Ní mór d’institiúid airgeadais ansin réasúntacht na faisnéise ar an bhféin-dheimhniú a sheiceáil.

An bhfolaíonn sé seo cuntais atá níos sine?

I gcás cuntais a osclaíodh roimh 1 Eanáir 2016 (CRS), agus roimh 1 Iúil 2014 (FATCA), ní mór d’institiúidí airgeadais do chuid taifead a scrúdú le haghaidh táscairí i leith neamhchónaitheachta. Áirítear leis seo:

 • seoladh eachtrach
 • uimhir eachtrach theileafóin
 • treoracha aistrithe chuig cuntas bainc eachtrach
 • cumhacht aturnae le duine eachtrach
 • áit bhreithe eachtrach.

Nuair atá an malartú déanta, cén chaoi a n-úsáidtear mo chuid faisnéise?

Ní úsáidtear do chuid faisnéise ach amháin chun críocha cánach agus leagfar amach sa bhunús dlíthiúil don mhalartú na srianta atá ar a n-úsáid. Ní mór d’údaráis chánach a fhaigheann an t-eolas a chinntiú go gcoinnítear do chuid sonraí faoi rún.

Ar aghaidh: Céard é an Treoir i leith Comhoibriú Riaracháin (DAC)?