Malartú faisnéise

Céard é an Treoir i leith Comhoibriú Riaracháin (DAC)?

Tugtar treoir sa DAC do gach ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) faisnéis áirithe a roinnt le haghaidh tréimhsí incháinithe a thosaíonn ar 1 Eanáir 2014 nó dá éis. Is faisnéis i leith cónaitheoirí ballstáit eile í an fhaisnéis a dhéantar a mhalartú agus folaíonn sé:

  • ioncam ó fhostaíocht
  • táillí stiúrthóirí
  • táirgí árachais saoil (nach gclúdaítear ag treoracha eile)
  • pinsin
  • úinéireacht agus ioncam ó mhaoin dho-aistrithe.

Reachtaíodh an DAC isteach i reachtaíocht na hÉireann i mí na Nollag 2013 (S.I. No. 549 of 2012). Leasaíodh an DAC in 2014 agus feidhmíodh leagan leasaithe den Treoir (DAC2) in Éirinn le hachtú an Acht Airgeadais, 2015 agus leis an Ionstraim Reachtúil S.I. No. 609 of 2015. Leis an leasú seo, féadtar an Comhchaighdeán Tuairiscithe (CRS) a iompórtáil ó reachtaíocht an AE. Féach liosta na ndlínsí rannpháirteacha in DAC2 in Éirinn in participating jurisdictions.

Ar aghaidh: Céard iad na himpleachtaí a bhaineann le FATCA agus CRS le haghaidh Sealbhóirí Cuntais?