Malartú faisnéise

Céard é an tAcht um Chomhlíontacht Cánach Cuntas Eachtrach (Foreign Account Tax Compliance Act [FATCA])?

Is éard atá in FATCA  ná comhaontú roinnt faisnéise idir Éire agus Stáit Aontaithe Mheiriceá. I mí na Nollag 2012, tháinig an dá thír ar chomhaontú chun faisnéis cuntas airgeadais ó institiúidí airgeadais in Éirinn agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá a mhalartú. Déanann institiúidí airgeadais na Stát Aontaithe tuairisciú ar shonraí cuntais arna gcoinneáil ag cónaitheoirí cánach Éireannacha. Déanann institiúidí airgeadais Éireannacha tuairisciú ar shonraí cuntais arna gcoinneáil ag cónaitheoirí cánach na Stát Aontaithe.

Cén uair agus cén chaoi a ndéantar an faisnéis a mhalartú?

Ní mór d’institiúidí airgeadais na hÉireann sonraí na gcuntas seo a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim faoi 30 Meitheamh gach bliain. Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an fhaisnéis seo a roinnt leis na Stáit Aontaithe faoi 30 Meán Fómhair gach bliain. Tharla an chéad mhalartú faisnéise idir na Stáit Aontaithe agus Éire in 2015.

Cén chaoi a ndéantar tuairisceán FATCA a thíolacadh?

Bain úsáid as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun clárú le haghaidh oibleagáid tuairiscithe FATCA más institiúid airgeadais thú. Mura bhfuil teacht agat ar ROS, ní mór duit clárú mar eintiteas tuairiscithe. Féadtar é seo a dhéanamh ach Reporting Entity Registration Form a chomhlánú. Más gníomhaire thú atá ag déanamh ionadaíochta ar eintiteas tuairiscithe, féadtar do chliant a chlárú trí ROS. Ón uair atá tú cláraithe mar eintiteas tuairiscithe, beidh tú in ann teacht ar ROS agus clárú le haghaidh na hoibleagáide tuairiscithe FATCA. 

Ón uair atá tú cláraithe, féadtar tuairisceáin FATCA a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim trí ROS. Féach treoracha an IRS in IRS guidance agus na Filing Guidelines for Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA ) le haghaidh tuilleadh eolais i dtaca le formáid do thuairisceáin.

Féach Filing Guidelines for Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA ) le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcaoi le:

  • clárú mar eintiteas tuairiscithe
  • clárú le haghaidh oibleagáid tuairiscithe
  • tuairisceán a thíolacadh.

Reachtaíocht na hÉireann agus treoracha i leith FATCA

Tá sonraí ar fáil sna hIonstraimí Reachtúla S.I. No. 292 of 2014 , S.I. No. 501 of 2015 agus S.I. No. 19 of 2018 maidir leis an dícheall cuí a theastaíonn d’institiúidí airgeadais na hÉireann i leith FATCA.

Féach na nótaí treoracha Guidance Notes on the Implementation of FATCA in Ireland le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcaoi a bhfuil FATCA á chur i bhfeidhm.

Más tusa an sealbhóir cuntais, féach an t-eolas do shealbhóirí cuntais in Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) information for account holders.

Ar aghaidh: Céard é an Comhchaighdeán Tuairiscithe (CRS)?