Malartú faisnéise

Cé na cineálacha institiúidí airgeadais a thuairiscíonn do na Coimisinéirí Ioncaim?

Chun críche an Achta um Chomhlíontacht Cánach Cuntas Eachtrach (FATCA) agus an Comhchaighdeán Tuairiscithe (CRS), féadfaidh institiúidí airgeadais a bheith:

  • ina n-institiúidí cumhdaigh
  • ina n-institiúidí taisclainne
  • ina n-eintitis infheistíochta
  • ina gcomhlachtaí sonraithe árachais.

Folaíonn siad seo bainc, trádálaithe infheistíochta, comhlachtaí bainistíochta ciste agus bainisteoirí iontaobhais. Meastar Comhair Chreidmheasa a bheith ina n-institiúidí airgeadais le haghaidh CRS ach ní le haghaidh FATCA.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar institiúidí airgeadais, féach na nótaí treorach in Guidance notes for FATCA in Ireland agus sa CRS.

Cé na cineálacha cuntas a ndéantar tuairisciú ina leith?

Má tá tú neamhchónaitheach agus má tá cuntas airgeadais agat, féadfaidh sé go seolfar do chuid sonraí chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Tarlaíonn sé seo má tá do chuntas:

  • ina chuntas taisclainne
  • ina chuntas cumhdaigh
  • ina chonradh árachais luacha airgid
  • ina chonradh blianachta
  • ina leasa cothromais nó fiachais in eintiteas infheistíochta.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar chineálacha cuntais intuairiscithe, féach na nótaí treorach le haghaidh FATCA in Éirinn agus sa CRS.

An roinntear eolas faoi chuntais iontaobhas trí Mhalartuithe Faisnéise Uathoibríocha?

Cuirtear san áireamh faoi FATCA agus CRS cuntais a choinnítear ar iontaoibh. Más duine urlámhais thú (socraitheoir, iontaobhaí nó tairbhí) agus má tá tú neamhchónaitheach, féadfaidh sé go ndéanfar do chuid sonraí a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Cé sórt fasinéis a thuairiscíonn do na Coimisinéirí Ioncaim faoi FATCA agus CRS?