Tuairimí agus deimhnithe de chuid Rannóg na gCorparáidí Móra

Féadfaidh sé gur gá do cháiníocóirí agus gníomhairí teagmháil a dhéanamh le Rannóg na gCorparáidí Móra le deimhniú an bhfuil gnéithe áirithe dá bpleanáil cánach inghlactha do na Coimisinéirí Ioncaim.

Leagtar amach sna treoirlínte seo in guidelines na cúinsí ina dtugann Rannóg na gCorparáidí Móra a tuairim. Féadann an Rannóg na gCorparáidí Móra treoir a thabhairt maidir le hábhair iarrtha. Déileálfar chomh sciobtha agus is féidir le hiarratais ar thuairimí nó deimhnithe.