Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI)

Is cáin choinneála í an CCI a bhfuil feidhm aici ar íocaíochtaí ar leithligh ó phríomhchonraitheoirí chuig fochonraitheoirí sna tionscail a leanas:

  • Tógáil
  • Foraoiseacht
  • Próiseál feola.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar CCI sa rannán ar Fhéinmheasúnú agus féinfhostaíocht.