Faoiseamh ó Chánachas Dúbailte

Féadfaidh sé go bhfuil tú inmhuirir i leith cánach i níos mó ná aon tír amháin. Más ea, féadfaidh sé go bhfuil tú in ann faoiseamh i leith Cánach Dúbailte a éileamh.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte sa rannán Imeachtaí saoil agus cúinsí pearsanta.