Ráitis airgeadais a thíolacadh i bhformáid iXBRL

Tacsanomaíochtaí ceadaithe

Glacann na Coimisinéirí Ioncaim le ráitis airgeadais iXBRL a bhfuil clbieanna na dtacsanomaíochtaí seo a leanas orthu. Tabhair do d’aire nach bhféadtar roinnt tacsanomaíochtaí a úsáid le haghaidh gach bliain. Mar shampla, ní fhéadtar an tacsanomaíocht IE GAAP a úsáid ach amháin do thréimhsí cuntasaíochta a chríochnaigh ar an 31 Nollaig 2014 nó roimhe sin.

Liosta na dTacsanomaíochtaí
TacsanomaíochtLeaganTagairt ScéimreBaineann Ráitis AirgeadaisZip
FRS 101 Breiseán Éireannach Deireadh https://xbrl.frc.org.uk/ireland/FRS-101/2019-01-01/ie-FRS-101-2019-01-01.xsd Do thréimhsí a thosaíonn ar an 1 Eanáir 2018 nó dá éis   Image of Zip file icon
FRS 102 Breiseán Éireannach Deireadh https://xbrl.frc.org.uk/ireland/FRS-102/2019-01-01/ie-FRS-102-2019-01-01.xsd Do thréimhsí a thosaíonn ar an 1 Eanáir 2019 nó dá éis   Image of Zip file icon
EU IFRS Breiseán Éireannach Deireadh https://xbrl.frc.org.uk/ireland/IFRS/2019-01-01/ie-IFRS-2019-01-01.xsd Do thréimhsí a thosaíonn ar an 1 Eanáir 2018 nó dá éis   Image of Zip file icon
FRS 101 + DPL Deireadh https://raw.githubusercontent.com/revenue-ie/dpl/master/schemas/ct/combined/2017-09-01/IE-FRS-101-IE-DPL-2017-09-01.xsd Do thréimhsí dár chríoch ar an 1 Eanáir 2015 nó dá éis Image of Zip file icon [1]
FRS 102 + DPL Deireadh https://raw.githubusercontent.com/revenue-ie/dpl/master/schemas/ct/combined/2017-09-01/IE-FRS-102-IE-DPL-2017-09-01.xsd

Do thréimhsí dár chríoch ar an 1 Eanáir 2015 nó dá éis

Image of Zip file icon [1]
EU IFRS + DPL Deireadh https://raw.githubusercontent.com/revenue-ie/dpl/master/schemas/ct/combined/2017-09-01/IE-EU-IFRS-IE-DPL-2017-09-01.xsd Do thréimhsí dár chríoch ar an 1 Eanáir 2015 nó dá éis Image of Zip file icon [1]
IE GAAP REC http://www.xbrl-ie.net/public/ci/2012-12-01/gaap/core/2012-12-01/ie-gaap-full-2012-12-01.xsd Do thréimhsí a chríochnaíonn ar an 31 Nollaig 2014 nó roimhe. Image of Zip file icon
IE IFRS REC http://www.xbrl-ie.net/public/ci/2012-12-01/ifrs/core/2012-12-01/ie-ifrs-full-2012-12-01.xsd Do thréimhsí a chríochnaíonn ar an 31 Nollaig 2014 nó roimhe. Image of Zip file icon

[1] Níl ach breiseán DPL sna zipchomhaid seo. Ní ghlacann muid le ráitis airgeadais iXBRL nach bhfuil ach clibeanna an bhreiseáin DPL orthu. Ní mór an iarmhír seo a cheangal le ceann amháin de na tacsanomaíochtaí FRS 101, FRS 102 nó EU IFRS a foilsíodh in 2016.

Féadtar na tacsanomaíochtaí sin a íoslódáil thíos.

Image of Zip file icon FRS 101, FRS 102 and EU IFRS 2016-12-01

Ar aghaidh: Eolas teicniúil