Malartú Uathoibríoch Faisnéise (AEOI)

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid d’fhiosruithe a bhaineann leis:

  • DAC2-Comhchaighdeán Tuairiscithe
  • An tAcht um Chomhlíontacht Cánach Cuntas Eachtrach (FATCA)
  • DAC4 Tuairisciú Tír ar Thír (CbC)
  • DAC6-Nochtadh Éigeantach an AE i leith Socruithe Intuairiscithe Trasteorann.
  • DAC7-Oibleagáidí tuairiscithe d'oibreoirí ardán EU

Fón

01 7383652

 

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slándála ‘M’Fhiosruithe’ agus roghnaigh Malartú Uathoibríoch Faisnéise (AEOI).

 

Postal address

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An tAonad um Malartú Uathoibríoch Faisnéise (AEOI)
Rannóg an Ard-Bhailitheora
Teach an tSáirséalaigh
Sráid Phroinséis
Luimneach
V94 R972.