Malartú Uathoibríoch Faisnéise (AEOI)

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid d’fhiosruithe a bhaineann leis:

  • DAC2-Comhchaighdeán Tuairiscithe
  • An tAcht um Chomhlíontacht Cánach Cuntas Eachtrach (FATCA)
  • DAC4 Tuairisciú Tír ar Thír (CbC)
  • DAC6-Nochtadh Éigeantach an AE i leith Socruithe Intuairiscithe Trasteorann.
  • DAC7-Oibleagáidí tuairiscithe d'oibreoirí ardán EU- tairseach clárúcháin ag oscailt ar an 01/11/23.

Fón

01 7383652

 

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slándála ‘M’Fhiosruithe’ agus roghnaigh Malartú Uathoibríoch Faisnéise (AEOI).

 

Postal address

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An tAonad um Malartú Uathoibríoch Faisnéise (AEOI)
Rannóg na gCánacha Pearsanta
14/15 Sráid Uí Chonaill Uachtair
Baile Átha Cliath 1
D01 YT32.