Líne cabhrach do lucht gnó agus féinmheasúnaithe

Ba chóir na sonraí teagmhála a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le:

  • Cáin Ioncaim (CI)
  • Cáin Chorparáide (CC)
  • Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)
  • Cáin Bhreisluacha (CBL)
  • Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI)
  • Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC)
  • Cáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe (CDSM)
  • Clárú le haghaidh cánach.

Is é an bealach is tapúla agus is éasca chun do chúrsaí cánach a bhainistriú ná trínár seirbhísí ar líne.

An bealach is tapúla agus is éasca chun do chúrsaí cánach a bhainistiú ná lenár seirbhísí ar líne ROS.

Cuir isteach d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó Uimhir Tagartha Cánach (UTC) an cháis a bhfuil tú ag déanamh fiosrúcháin faoi.

UPSP nó Uimhir Tagartha Cánach

Céard is UPSP ann?

Céard is Uimhir Tagartha Cánach ann?