Lár-Oifig Aisíocaíochtaí

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le:

  • Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF) do thiománaithe nó paisinéirí atá faoi míchumas.
  • Cáin Bhreisluacha ar ghléasanna do dhaoine faoi míchumas.
  • Aisíocaíochtaí breosla.
  • Aisíocaíochtaí Custam agus Máil. 

Fón

01 738 3671


Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.  

 

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS. 

Seoladh poist

An Lároifig Aisíocaíochtaí
Foirgneamh M-TEK II
Bóthar Ard Mhacha
Muineachán
Co. Mhuineacháin
H18 YH59.