Lár-Oifig Aisíocaíochtaí

Ba chóir na sonraí teagmhála a thaispeántar thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe a bhaineann le:

  • Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF) le haghaidh tiománaithe agus paisinéirí faoi mhíchumas
  • Aisíocaíochtaí Bhreolsa

Fón

01 738 3671 (option 1)

 

  • Cáin Bhreisluacha ar fhearais agus ar Oiriúnú Tithíochta do dhaoine faoi mhíchumas
  • Aisíocaíochtaí Máil ar Cháin Ola Mianraí

Fón

01 7383671 (Option 2)

 

  • Aisíocaíochtaí Easpórtála Mótarfheithicle.

Fón

01 7383671 (Option 2)

 

Féadfaidh táillí ghlaonna a bheith éagsúil ag brath ar do chonradh seirbhíse soláthraithe teileafón.

Uaireanta oscailte: 09.30 go 13.30 (Luan go hAoine).

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán M’Fhiosruithe atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS.

Seoladh poist

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Lár-Oifig Aisíocaíochtaí 
Teach an tSáirséalaigh
Sráid Phroinséis
Luimneach
V94 R972.