Carthanais agus comhlachtaí spóirt

Ní mór na sonraí teagmhála thíos a úsáid le fiosruithe maidir le:

  • Carthanais
  • Comhlachtaí Spóirt.

Fón

01 7383680


Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 17.00 (Luan go hAoine). 

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS. 


Seoladh poist

Rannóg Carthanais agus Spóirt
Rannóg Pearsanta
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifigí an Rialtais
An tAonach
Contae Thiobraid Árann
E45 T611.