Cuntasaíocht Custam agus Máil

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le Cuntasaíocht Custam & Mál.


Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS. 


Sonraí teagmhála

Aimsigh na sonraí teagmhála le haghaidh d’fhiosrú tríd an réimse cuí a roghnú ón liosta thíos.

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Líne sheolta 1Líne sheolta 2Líne sheolta 3ContaeEircodeFón
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Oifigí an Rialtais

85/93 Sráid an Mhóta Íochtarach Baile Átha Cliath 2 DO2 PX37 016474099
Oifig Íocaíochtaí Airgid Thirim Teach na gCoimisinéirí Ioncaim Bóthar na Deastógála, An Linn Dubh Corcaigh T23 W922 021 602 7665
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Geata na Cathrach

Faiche an Aonaigh Gaillimh H91 W26K 091 547700
Rannóg na gCuntas Teach na hAbhann Cé Charlotte Luimneach V94 X4D6 061 212 713
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais An Gleann Port Láirge X91 P04E 051 862100