Customs and Excise Accounting

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le

  • Cuntasaíocht Custam & Mál.

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS

Sonraí teagmhála

Aimsigh na sonraí teagmhála le haghaidh d’fhiosrú tríd an réimse cuí a roghnú ón liosta thíos.

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Seoladh 1Seoladh 2Seoladh 3ContaeEircodeUimhir Fhóin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Réigiún Bhaile Átha Cliath

85/93 Sráid an Mhóta Íochtarach Baile Átha Cliath 2  DO2 PX37 016474099
Oifig Íocaíochtaí Airgid Thirim Áras na gCoimisinéirí Ioncaim Bóthar na Deastógála Corcaigh T23 W922 021 602 7665
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Ceantar Cánach Chontae na Gaillimhe

Geata na Cathrach Gaillimh H91W26K 091 547700
Rannóg na gCuntas An Bunurlár Teach na hAbhann Luimneach V94 X4D6 061 212 713
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Phort Láirge Oifigí an Rialtais, An Gleann Port Láirge X91 P04E 051 862100