Imréiteach Custam agus rialuithe iompórtála nó easpórtála

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir leis an méid seo:

  • Imréitigh custam.
  • Rialuithe iompórtála nó easpórtála.


Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS. 


Sonraí teagmhála

Aimsigh na sonraí teagmhála le haghaidh d’fhiosrú tríd an réimse cuí a roghnú ón liosta thíos.

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Líne sheolta 1Líne sheolta 2Líne sheolta 3ContaeEircodeFón
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Oifigí an Rialtais,

Sráid an Phiarsaigh

Baile Átha Luain

Iarmhí N37E8C8 091547700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais, An Bóthar Ard Leitir Ceanainn Dún na nGall F92K335 0949037000
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Geata na Cathrach Faiche an Aonaigh Gaillimh H91W26K 0749169400
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais, Ionad na Mílaoise Dún Dealgan A91PP5W 0719148600
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Áras Mhichíl Mhic Dháibhéid Caisleán an Bharraigh Maigh Eo F23 E431 0949037000
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Foirgneamh M:TEK II Bóthar Ard Mhacha Muineachán H18YH59 04762100
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais Bóthar an Chrainn Mhóir Sligeach F91 V83R 0719148600