Rannán Custaim

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir leis an méid seo:

  • Imréitigh custam.
  • Rialuithe iompórtála nó easpórtála.

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS

Sonraí teagmhála

Aimsigh na sonraí teagmhála le haghaidh d’fhiosrú tríd an réimse cuí a roghnú ón liosta thíos.

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Seoladh 1Seoladh 2Seoladh 3ContaeEircodeUimhir Fhóin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Ceantar Cánach na hIarmhí

/Uíbh Fhailí

Oifigí an Rialtais,

Sráid an Phiarsaigh

Baile Átha Luain N37E8C8 091547700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Dhún na nGall Oifigí an Rialtais,An Bóthar Ard Dún na nGall F92K335 0949037000
Ceantar Cánach Chontae na Gaillimhe Geata na Cathrach Faiche an Aonaigh Gaillimh H91W26K 0749169400
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Lú Oifigí an Rialtais,Ionad na Mílaoise A91PP5W 0719148600
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Mhaigh Eo Teach Mhíchíl Mhic Dhaibhéid, Caisleán an Bharraigh Maigh Eo F23 E431 0949037000
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Ceantar Cánach an Chabháin/

Muineachán

Foirgneamh M-TEK II,Bóthar Ard Mhacha Muineachán H18YH59 04762100
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Shligigh Oifigí an Rialtais,Bóthar an Chrainn Mhóir Sligeach F91 V83R 0719148600