An Córas um Rialú agus um Ghluaiseacht Máil (EMCS)

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid d’fhiosruithe a bhaineann leis an gCóras um Rialú agus um Ghluaiseacht Mháil.

Fón

01 7383652

Uaireanta oscailte: 09.00 go 17.00 (Luan go hAoine).

M’Fhiosruithe

Bain úsáid as an tseirbhís slándála ‘M’Fhiosruithe’ agus roghnaigh CFCI, ansin roghnaigh an chatagóir Mionionad Uileghnó CBL.

Ríomhphost

emcsnsd@revenue.ie

Seoladh poist

Aonad an Chórais um Rialú agus um Ghluaiseacht Mháil
VIMA
Rannóg na gCánacha Pearsanta
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
14/15 Sráid Uí Chonaill Uachtair
Baile Átha Cliath 1
D01 YT32