An Córas um Rialú agus um Ghluaiseacht Máil (EMCS)

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid d’fhiosruithe a bhaineann leis an gCóras um Rialú agus um Ghluaiseacht Mháil.

Fón

042 9353302

Uaireanta oscailte: 09.00 go 17.00 (Luan go hAoine).

M’Fhiosruithe

Bain úsáid as an tseirbhís slándála ‘M’Fhiosruithe’ agus roghnaigh CFCI, ansin roghnaigh an chatagóir Mionionad Uileghnó CBL.

Ríomhphost

emcsnsd@revenue.ie

Seoladh poist

Aonad an Chórais um Rialú agus um Ghluaiseacht Mháil
VIMA
Rannóg na gCánacha Pearsanta
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifigí Rialtais
Ionad na Mílaoise
Dún Dealgan
Co. Lú
A91 PP5W.