Mál

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid d’fhiosruithe a bhaineann leis an méid seo:

  • Mál Ginearálta - gnó máil a chur ar bun, gluaiseachtaí máil, ceadúnais mháil, dleachtanna máil, rátaí dleachta máil
  • Cáin ar Tháirgí Alcóil - do ghnóthaí a úsáideann, a cheannaíonn nó a dhíolann alcól in Éirinn
  • Cánacha Fuinnimh - Cáin Leictreachais, Cáin Charbóin Gáis Nádúrtha, Cáin Charbóin ar Bhreosla Soladach agus Comhghiniúint Ardéifeachtúil Teasa is Cumhachta in Éineacht (CA TCÉ)
  • Cáin Ola Mianraí - do thrádálaithe agus úsáideoirí ola mhianra, lena n-áiritear an Scéim Lacáiste Díosail
  • Tobac - Cáin ar Tháirgí Tobac agus An Córas Inrianaitheachta agus Gnéithe Slándála
  • Cáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe
  • Scéim Fíorúcháin um Shonraí Geografacha d'Uisce Beatha Éireannach agus Poitín Éireannach.


Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS.

Seoladh poist

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Rannóg Gnó
Sráid Áine
Co. Loch Garman
Y35 E29K.