Mál

Le haghaidh fiosruithe maidir le ceadúnais Mháil déan teagmháil leis an Oifig Náisiúnta Ceadúnais Máil. 

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir leis an méid seo:

  • an chaoi le grúdlann nó drioglann a chur ar bun
  • dleacht mháil ar fíon a iompórtáil. 

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS

Sonraí teagmhála

Aimsigh na sonraí teagmhála le haghaidh d’fhiosrú tríd an réimse cuí a roghnú ón liosta thíos.

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin. 

Seoladh 1Seoladh 2Seoladh 3ContaeEircodeUimhir Fhóin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Ceantar ÍMAT Lár na Cathrach

/Thuaisceart na Cathrach

9/15 Sráid Uí Chonaill Uachtarach Baile Átha Cliath 1 D01F9C1 01 8655000
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Ceantar Cánacha Gnó Dheisceart na Cathrach agus Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Áras Lansdún Baile Átha Cliath 4 D04EP46 01 632 9400
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Fhine Gall Bloc D Baile Átha Cliath 15 D15XKP4 01 827 7000
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Dheisceart an Chontae Ollionad Plaza Baile Átha Cliath 24 D24T20T   01 738 3636
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Chiarraí Oifigí an Rialtais Ciarraí V92HYF7 066 716 1000
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Chill Chainnigh Oifigí an Rialtais Cill Chainnigh R95PPF8 056 7783700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Chill Dara Bóthar Chaisleán an Chomair Cill Dara R14 FE81 059 8643200
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Chill Mhantáin An Chéad Urlár, Teach Naomh Eoin Cill Mhantáin D24DK26 01 6316500
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Chorcaí Thoir Áras na gCoimisinéirí Ioncaim Corcaigh T23W922 021 602 7000
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Dhún na nGall Oifigí an Rialtais Dún na nGall F92 K335 074 9169400
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Contae na Gaillimhe Geata na Cathrach Gaillimh H91W26K 091 547700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Ceantar Cánach na hIarmhí

/Uíbh Fhailí

Oifigí an Rialtais Iarmhí N37 E8C8 090 6421800
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Loch Garman Oifigí an Rialtais Loch Garman R95 PPF8 053 9149300
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Lú Oifigí an Rialtais A91PP5W 042 9353700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach  Luimnigh Teach na hAbhann Luimneach V94 X4D6 061 212 700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Mhaigh Eo Teach Mhíchíl Mhic Dhaibhéid Maigh Eo F23 E431 094 9037000
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach na Mí Foirgnimh na Mainistreach An Mhí C15 KXV0 059 8643200
Office of the Revenue Commissioners

Ceantar Cánach an Chabháin

/ Muineachán

Foirgneamh M-TEK II Muineachán H18YH59 047 62100
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Phort Láirge Oifigí an Rialtais Port Láirge X91 P04E 051 862100
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Shligigh Oifigí an Rialtais Sligeach F91 V83R 071 9148600
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Thiobraid Árann Oifigí an Rialtais Tiobraid Árann E41 HE16 050 459500