Mál

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid d’fhiosruithe a bhaineann leis an méid seo:

  • Mál Ginearálta - gnó máil a chur ar bun, gluaiseachtaí máil, ceadúnais mháil, dleachtanna máil, rátaí dleachta máil
  • Cáin ar Tháirgí Alcóil - do ghnóthaí a úsáideann, a cheannaíonn nó a dhíolann alcól in Éirinn
  • Cánacha Fuinnimh - Cáin Leictreachais, Cáin Charbóin Gáis Nádúrtha, Cáin Charbóin ar Bhreosla Soladach agus Comhghiniúint Ardéifeachtúil Teasa is Cumhachta in Éineacht (CA TCÉ)
  • Cáin Ola Mianraí - do thrádálaithe agus úsáideoirí ola mhianra, lena n-áiritear an Scéim Lacáiste Díosail
  • Tobac - Cáin ar Tháirgí Tobac agus An Córas Inrianaitheachta agus Gnéithe Slándála
  • Cáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe
  • Scéim Fíorúcháin um Shonraí Geografacha d'Uisce Beatha Éireannach agus Poitín Éireannach.


Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS.