Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le CMÁ, lena n-áirítear:

  • tuairisceáin CMÁ a thíolacadh
  • íocaíochtaí CMÁ a dhéanamh ar líne
  • cead a thabhairt do gníomhairí ionad glaonna tuairisceáin CMÁ a thíolacadh nó íocaíochtaí CMÁ a dhéanamh ar do shon.

Tabhair do d’aire gurb é an bealach is éasca agus is tapúla do CMÁ a bhainistiú ná trí úsáid a bhaint as ár seirbhísí ar líne nó Sínigh isteach ar CMÁ ar líne.


Comhrá Ar Líne

Tá webchat service á tairiscint againn le haghaidh na n-ábhar CMÁ seo a leanas:

  •  Céard atá le déanamh agat i mbliana.
  •  Modhanna íocaíochta CMÁ.
  •  Maoin a dhíol, a cheannach, nó a aistriú.
  •  Maoin a luacháil.
  •  An Muirear Teaghlaigh.


Fón

01 738 36 26

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin. 

Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 13.30 (Luan go hAoine). 


Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil trí Logáil Isteach CMÁ, nó trí moChúrsaí nó ROS. 


Seoladh poist

SAORPHOST
An Brainse CMÁ
Bosca PO 1
Luimneach.