Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le CMÁ, lena n-áirítear:

  • tuairisceáin CMÁ a thíolacadh
  • íocaíochtaí CMÁ a dhéanamh ar líne
  • cead a thabhairt do gníomhairí ionad glaonna tuairisceáin CMÁ a thíolacadh
  • íocaíochtaí CMÁ a dhéanamh ar do shon.

Tabhair do d’aire gurb é an bealach is éasca agus is tapúla do CMÁ a bhainistiú ná trí úsáid a bhaint as ár seirbhísí ar líneSínigh isteach ar CMÁ ar líne.


Fón

01 738 36 26

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 16.30 (Luan go hAoine).


Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil trí Logáil Isteach CMÁ, nó trí moChúrsaíROS


Seoladh poist

SAORPHOST
An Brainse CMÁ
Bosca PO 1
Luimneach.