Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ) agus Cánach ar Thithe Folmha (CTF)

Ní mór na sonraí teagmhála thíosluaite a úsáid maidir le fiosruithe CMÁ agus CTF, lena n-áirítear:

  • tuairisceáin CMÁ agus CTF a thíolacadh
  • íocaíochtaí CMÁ agus CTF a dhéanamh ar líne
  • cead a thabhairt do gníomhairí ionad glaonna tuairisceáin CMÁ a thíolacadh
  • íocaíochtaí CMÁ agus CTF a dhéanamh ar do shon.

Tabhair do d’aire gurb é an bealach is éasca agus is tapúla le do cháin a bhainistiú ná trí úsáid a bhaint as ár seirbhísí ar líneSínigh isteach ar CMÁ ar líne.

Fón

01 738 3626

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Gnáthuaireanta oscailte fóin: 09:30 go dtí 16:30 (Luan go hAoine)

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil trí Logáil isteach ar CMÁ, nó trí moChúrsaíROS.

Seoladh poist

SAORPHOST
An Brainse CMÁ agus CTF
Bosca PO 1
Luimneach.